BOROS JÓZSEF
(Szeged, 1939. – Szeged, 1975. június 20.)

A József Attila Tudományegyetemen 1963-ban szerzett biológia-földrajz szakos középiskolai tanári oklevelet. Már egyetemi hallgatóként bekapcsolódott az Éghajlattani tanszék munkájába, rendszeresen részt vett a tanszék terepklimatológiai méréseiben és azok tudományos értékelésében. Szakdolgozatának, majd 1968-ban egyetemi doktori értekezésének témája a különböző típusú erdők mikroklíma módosító hatásának elemzése volt. Egyetemi tanulmányainak befejezése után az Éghajlattani tanszéken helyezkedett el tanársegédi, majd 1969-től adjunktusi beosztásban dolgozott. A tanszék Actáiban több értékes dolgozata jelent meg a különböző növénytársulások állományklímájának tárgyköréből. A MMT munkájába pályafutásának kezdetekor bekapcsolódott, majd a szegedi csoport titkáraként tevékenykedett. A Társaság 1974-ben a választmány tagjává választotta, 1975-ben kapott Steiner Lajos emlékérmet.

Forrás:
Simon Antal: Magyarországi meteorológusok életrajzi lexikonja.
Kiadta az Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 2004.

Vissza