VARGA-HASZONITS ZOLTÁN
(Kóny, 1933. július 4. – 2024. március 16.)

Az ELTE TTK meteorológus szakon 1955-ben szerzett diplomát. Diplomamunkájának címe: „A Duna-Tisza köz területi csapadékviszonyai”.
Az Országos Meteorológiai Intézetben helyezkedett el, egyetemi doktori disszertációját 1963-ban védte meg A talajművelés hatása a talajhőmérsékletre címmel. A földrajztudományok kandidátusa fokozatot „Agroklimatológiai modell az őszi búza fenofázisainak meteorológiai jellemzésére” (1973) című disszertációval szerezte meg.. Az MTA doktora fokozatot 1993-ban nyerte el, 1991. november 30-tól tanszékvezető egyetemi tanár a Mosonmagyaróvári Egyetem Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Karon. Kutatási területe: az éghajlati változékonyság és a termesztett növények; hazánk agroklimatológiai erőforrásainak feltárása és elemzése; valamint az éghajlat és az agroökoszisztémák témakörök.

Szakirodalmi tevékenysége igen kiterjedt, szakkönyvek, egyetemi tankönyvek és szakpublikációk szerzője. Több állami kitüntetés birtokosa, a Magyar Meteorológiai Társasaág (MMT) Steiner Lajos emlékéremmel (1979) és Berényi Dénes Díjjal (1994) ismerte el szakmai tevékenységét. A környezetvédelmi miniszter 2001-ben Schenzl Guidó Díjban részesítette.

 

Vissza