CSÁSZÁR MARGIT
(Dabronc /Veszprém vm./, 1931. január 9. – Budapest, 2003. március 21.)

Édesapja asztalosmester volt, aki méhészkedéssel is foglalkozott és rendszeresen feljegyezte a méhek életét befolyásoló időjárási jelenségeket. Császár Margit a sümegi Polgári Iskolában már 1944-ben észlelő volt az OMFI csapadékmérő állomásán. Az ELTE meteorológus szakon 1950-54 között szerzett meteorológus diplomát. A diploma megszerzése után az OMI-ban helyezkedett el, 1955. szeptemberig az Aerológiai Obszervatóriumban rádiószondázott. A következő évet már a ferihegyi repülőtéren töltötte a szinoptikus szolgálatban, 1956 nyarán a siófoki viharjelzésben is dolgozott, még a MAC telepen. 1956. novembertől 1959. novemberig az OMI Prognózis Osztályán volt szinoptikus. 1959. novembertől az ELTE Meteorológiai Tanszékére került tanársegédi beosztásban. Ettől az időtől nyugállományba vonulásáig oktatással foglalkozott, adjunktusi, majd docensi kinevezéssel. Az oktatás mellett rendszeres kutatómunkát is végzett, kutatási területét a földközi-tengeri ciklogenezis, gravitációs-nyírási hullámok, energiaátalakulások a légkörben, a hideglevegő-párna stagnálása a Kárpát-medencében témakörök jelentették. Egyetemi diplomamunkáját is a szinoptikus meteorológia területéről választotta: Vertikális áramlási mezők egymásra helyezése címmel (1954.). Egyetemi doktori disszertációjának témája, melyet 1963-ben védett meg: Ciklonképződés az Alpok lee oldalán. Az 1976-ben megvédett kandidátusi értekezését: Energiaátalakulás a légkörben címmel állította össze. Oktatómunkája során négy egyetemi jegyzetet és több mint 50 tudományos publikációt jelentetett meg, a Tanszéken belül szinoptikus meteorológiai laboratóriumot hozott létre, ahol a hallgatók gyakorolhatták az időjárás előrejelzés aktuális munkálatait. A MMT-nak aktív tagja volt, a Társaság választmányában eredményes munkát fejtett ki. A Társaság 1982-ben Steiner Lajos-emlékéremmel tüntette ki, a környezetvédelmi miniszter Pro Meteorológia Emlékplakett-et adományozott számára (1997). Nyugdíjasként is aktívan részt vett a szakmai közéletben.

Forrás:
Simon Antal: Magyarországi meteorológusok életrajzi lexikonja.
Kiadta az Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 2004.

Vissza