MÉSZÁROS RÓBERT
(Budapest, 1969. december 30.)

Mészáros Róbert 1969. december 30-án született Budapesten. A középiskolát a Budapesti Piarista Gimnáziumban végezte 1984 és 1988 között. 1994-ben szerzett meteorológus oklevelet. Diplomamunkájának címe: „Városi transzport modell érzékenységi vizsgálata” Az oklevél megszerzése után felvételt nyert az ELTE Földrajz-Földtudomány Doktori Iskolájába. Az ösztöndíj lejárta után, 1997-től kezdődően folyamatosan az ELTE Meteorológiai Tanszékének munkatársa. PhD fokozatát 2003-ban szerezte meg, doktori (PhD) értekezésének címe: „A felszínközeli ózon száraz ülepedésének meghatározása különböző felszíntípusok felett”. Egyetemi pályafutását 1997-ben tudományos segédmunkatársként kezdte meg. 2003-tól tudományos munkatárs, 2007-től adjunktus, 2014 óta pedig docens. 2012-ben habilitált, 2017 óta az ELTE Meteorológiai Tanszék vezetője, illetve a meteorológus szak szakfelelőse. Főbb kutatási területei a légszennyezés-meteorológia, a légköri diszperzió, valamint a felszín és a légkör közti kölcsönhatások vizsgálata. Részt vett több nemzetközi mérési programban. Az elmúlt évtizedek alatt több hazai és nemzetközi kutatási pályázat résztvevője, illetve témavezetője. Aktívan részt vesz hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben, valamint az egyetemi közéletben.
Több díjban és kitüntetésben részesült: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj, Róna Zsigmond díj, Öveges József Program díja, ELTE TTK „Kiváló Tehetséggondozó Tanár” kitüntetés, Magyar Mérnöki Kamara „Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért” kitüntetés, Pro Meteorologiai emlékplakett, Rektori kiválósági különdíj.
Oktat az ELTE TTK Földtudományi, valamint Környezettan alapszakjain, a Földtudományi, Környezettan és Fizika alapszakok meteorológus specializációin, a Meteorológus, valamint Környezettudomány mesterszakokon, illetve 12 évig tanított a BMGE Környezetmérnök alapszakán. Számos tudományos diákköri dolgozat, szakdolgozat és diplomamunka témavezetője, illetve konzulense volt, és jelenleg is több témát vezet. Témavezetőként és óraadóként részt vesz a doktori képzésben is. Nős, három gyermek édesapja.

 

Vissza