KÉRI MENYHÉRT
(Kecskemét, 1914. november 4. – Budapest, 2007. május 4.)

Iskoláit 1921-33-ig Kecskeméten, majd 1933-tól a Debreceni Tudomány Egyetem természetrajz és földrajz szakon végezte kiváló eredménnyel. 1935-ben egyetemi gyakornok lett a Földrajzi Tanszék Meteorológiai Intézetében. Ekkor Berényi Dénes professzor mellett dolgozott. Ő keltette fel Kéri érdeklődését a klimatológia iránt. 1938-ban tett tanárvizsgát és a kecskeméti Seiler internátusban lett nevelőtanár, majd óraadó tanár a Kecskeméti Református Leánygimnáziumban. 1939-től bejárt az OMFI-ba doktori disszertációjához anyagot gyűjteni. Ekkor lehetősége nyílt, hogy az Intézetben ideiglenes minőségben kisérletügyi kisegítő szakmunkaerő lehessen. 1940-ben Debrecenben bölcsészdoktori oklevelet szerzett „Szárazság számok Magyarországon” című dolgozatának megvédésével. Ez volt az első indexklimatológiai munka. 1942-ben lett az OMFI adjunktusa. Közben többször teljesített katonai szolgálatot a huszároknál. 1947-ben lett osztálymeteorológus és a Csapadék-hálózati Osztályt vezette. 1954-ben az Éghajlati Osztály vezetője, 1957-ben a Tájékoztató Osztály, 1958-ban a Biometeorológiai Oszály vezetését bízta rá az igazgató. 1961-ben lett a Marczell György Obszervatórium helyettes vezetője. Ebben az évben védte meg kandidátusi értekezését, melynek címe: „A hó Magyarországon” (1961) volt. 1963-ban főosztályvezető helyettes a Hidrológiai és Éghajlati Főosztályon. 1964-ben rá bízták a Könyvtár vezetését. 1974-től osztályvezetői beosztásban irányítja a KEI Városi Tájékoztató Irodáját, majd az OMSZ Szakigazgatási főosztály Fejlesztési osztályvezetője lett. 1976. decemberben vonult nyugállományba. AZ IDŐJÁRÁS-ban több éghajlati tárgyú tanulmánya jelent meg. Az MMT-nek titkára és 1954-1959 között főtitkára is volt. 1959-ben kapott Steiner Lajos Emlékérmet. Az Európai Klímaatlasz I. kötet előkészítő munkájáért munkatársaival elnyerte az MMT Szakirodalmi Nívódíját (1971), úgyszintén 1978-ban a hazai csapadékmérések kiadványba rendezéséért másodízben is. 1974-ben az MMT társelnökévé választották. A Magyar Földrajzi Társaságnak 1953-tól tagja.

Forrás:
Simon Antal: Magyarországi meteorológusok életrajzi lexikonja.
Kiadta az Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 2004.

Vissza