LÁNG SÁNDOR
(Rákosszentmihály, 1913. július 29. – Budapest, 1982. január 6.)

A budapesti Kemény Zsigmond Általános Reáliskolában 1931-ben érettségizett. Tanulmányait a budapesti Tudományegyetemen folytatta, ahol 1936-ban földrajz-természetrajz szakos tanári diplomát szerzett, majd 1938-ban földrajz-földtan-ásványtan szaktárgyakból kitüntetéssel doktorált. 1938 és 1942 között gimnáziumi tanárként tevékenykedett, először Egerben a Dobó István, majd a budapesti Toldy Ferenc Gimnáziumban. 1942-ben a budapesti Tudományegyetem Földrajzi Intézetének tanársegédje lett, ahol 1944-45-ben egyetemi magántanár, majd 1946-ban intézeti tanár lett. Budapesti egyetemi oktatói tevékenységét 1958-63 között megszakította, amikor is a szegedi egyetemen oktatott. Az ELTE Általános Természeti Földrajzi Tanszékének vezetőjévé 1963-ban nevezték ki, 1965-től nyugdíjazásáig tanszékvezető egyetemi tanárként tevékenykedett. A földrajztudományok kandidátusa címet 1955-ben, a földrajztudományok doktora címet pedig 1964-ben kapta meg. Doktori értekezésének címe: Folyóterasz tanulmányok. Publikációinak száma meghaladja a háromszázat, melyek között több könyv, egyetemi jegyzet és számos szakvélemény és javaslat található. Az ELTE-n több meteorológus évfolyamot oktatott. Az MMT és Választmányának, valamint Tudományos Tanácsának volt a tagja. MTESZ Díjat kapott 1976-ban, az MMT tiszteleti tagja 1977-től, Steiner Lajos emlékéremmel tüntették ki 1979-ben.

Forrás:

 

 

Vissza