PÁTER JÁNOS
(Magyaregregy, 1905. – Pécs, 1976. május 25.)

Tanulmányait a Debreceni Egyetemen végezte, ahol 1930-ban nyert orvosi diplomát. A kutató munkát már egyetemi hallgató korában elkezdte. Az Orvosvegytani és Kórtani, majd a Közegészségtani és Gyógyszertani Intézetben volt gyakornok, később tanársegéd. Itt került kapcsolatba Belák Sándor professzorral, aki mellett elkötelezte magát az orvos-meteorológiával. Ekkor kezdte meg a napsugárzás intenzitásának mérésére irányuló vizsgálatait. 1933-ban Belák professzorral együtt Budapestre került, ahol kezdetben az Országos Közegészségügyi Intézet Bakteriológiai Osztályán dolgozott, majd 1935-ben megszervezte és 1963-ig vezette a MÁV Egészségügyi Kutató Laboratóriumát. Bioklimatológiai munkássága mellett ez időben sokat foglalkozott a víz járványtani szerepével. 1963-tól 1975-ig a Pécsi Orvostudományi Egyetem tanszékvezető tanára, Közegészségtani és Járványtani Intézetének igazgatója. Pécsi munkássága alatt különösen eredményes volt orvos-meteorológiai tevékenysége. Irányítása és ösztönzése alapján széles körű üdülőhelyi, munkahelyi bioklimatológiai kutató munka indult meg. Megszervezte a MMT dél-magyarországi csoportját, melynek kezdettől fogva elnöke volt. A MMT 1956-ban Steiner Lajos-emlékéremmel tüntette ki, de számos, jelentős, orvostudományi és állami kitüntetésben is részesült.

Forrás:
Simon Antal: Magyarországi meteorológusok életrajzi lexikonja.
Kiadta az Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 2004.

Vissza