PÉCZELY GYÖRGY
(Hódmezővásárhely, 1929. május 5. – Szeged, 1984. március 3.)

Elemi és középiskoláit Hódmezővásárhelyen, egyetemi tanulmányait a budapesti Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán és a Szegedi Egyetem Természettudományi Karán végezte. Középiskolai tanári oklevelet földrajz-biológia szakból 1953-ban szerzett. Pályafutását a Szegedi Egyetem Földrajzi Intézetében kezdte tanársegédként, de 1953 márciusától az OMI kötelékébe lépett. Kezdetben a Távelőrejelző Osztályon volt 1957-ig, majd tudományos munkatárs és kutató az Éghajlati Osztályon, mint a szinoptikus-klimatológiai kutatócsoport vezetője. 1964-től a Hidrometeorológiai Osztály vezetője, 1969-től az Adatfeldolgozó és Tájékoztató Főosztály vezetője. 1970-től a Marczell György Főobszervatórium igazgatóhelyettese, majd 1971-től a Központi Meteorológiai Intézet (KMI) igazgatóhelyettese volt, egészen 1973. március 15-ig, amikor is a szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kara Éghajlattani Tanszékére tanszékvezető egyetemi tanári kinevezést kapott. 1959-ben az ELTE TTK-n meteorológia főtárgyból és valószínűség számítás, valamint hidrogeográfia melléktárgyakból egyetemi doktorátust szerzett. 1964-ben védte meg Magyarország éghajlatának szinoptikai-genetikus elemzése című kandidátusi értekezését. 1974-ben A felszíni vízbevétel rendszere a Duna felső és középső vízgyűjtőjén című doktori disszertációjával a földtudományok (meteorológia) doktora akadémiai minősítést szerezte meg. A klimatológia tárgykörével foglalkozó Magyarország makroszinoptikus helyzeteinek katalógusa c. munkáját széles körben használják kutatási és gyakorlati feladatok megoldására. Éghajlattan című több kiadást megért tankönyve és A Föld éghajlata című egyetemi tankönyvét, amely gazdag adattár, jelenleg is oktatják az egyetemeken. Az IDŐJÁRÁS c. lap szerkesztő bizottságának hosszú időn keresztül volt tagja. Szakirodalmi tevékenysége igen széleskörű. Az MMT 1965-ben Steiner Lajos emlékéremmel tüntette ki. 1971-ben és 1979-ben a Társaságtól Szakirodalmi Nívódíjat kapott.

Forrás:
Simon Antal: Magyarországi meteorológusok életrajzi lexikonja.
Kiadta az Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 2004.

Vissza