PREDMERSZKY TIBOR
(Budapest, 1919. április 17. – Budapest, 1997. február 10.)

A Fasori Evangélikus Gimnáziumban végzett középiskolai tanulmányok után a Budapesti Orvostudományi Egyetemre került és már komoly kutatói múltja volt, amikor 1943-ban ugyanitt általános orvosi diplomát szerzett. Rövid ideig az OMFI Sugárzáskutató Osztályán is dolgozott, majd az Országos Munkaegészségügyi Intézet (OMI) tudományos munkatársa, később osztályvezetője lett. Ezután az Országos Onkológiai Intézet Fizikai Osztályának bevonásával – az inkorporáció detektálásának megszervezésére – az Intézeten belül Sugárfizikai Csoportot hozott létre, amely 1957. január 1-jén Sugáregészségügyi Osztállyá alakult. Az 1963. január 1-jén megalakult Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézethez (OSSKI) csatolt előző Intézetbeli feladatait és beosztását megtartva dolgozott tovább. 1961-ben lett az orvostudományok kandidátusa, majd 1981-ben az orvostudományok doktora akadémiai fokozatot szerezte meg „Populációs szintű egészségügyi kockázat megítélésének modellje, különös tekintettel az ionizáló sugárzás hatásának értékelésére” című disszertációjának megvédésével. Húsz éven át volt az OSSKI osztályvezetője, majd főigazgató-helyettese nyugdíjba vonulásáig. Számos tudományos társadalmi egyesületnek volt vezetőségi tagja, így a Magyar Meteorológiai Társaság válaszmányának és több évig elnöke volt az Orvosmeteorológiai Szakosztálynak is. Steiner Lajos emlékérmet kapott 1974-ben, a Társaság tiszteleti tagja lett 1983-ban. Jelentős a szakirodalmi tevékenysége, benne számos meteorológiai, orvosmeteorológiai munkával. 1989-ben METESZ Díjjal jutalmazták.

Forrás:
Simon Antal: Magyarországi meteorológusok életrajzi lexikonja.
Kiadta az Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 2004.

Vissza