RÁKÓCZI FERENC
(Erdőkövesd /Heves vm./,1931. május 15. – Budaest, 2000. augusztus 9.)

Szülei pedagógusok voltak. A középiskolát a nagykanizsai Piarista Gimnáziumban végezte. Az érettségi után geológusnak jelentkezett az ELTE-n, de a meteorológus szakra vették fel 1950-ben az akkor induló első évfolyamra. Harmadéves korában Száva-Kováts József professzor demonstrátori állást ajánlott fel számára, amit örömmel fogadott el. 1954 őszétől már diplomás meteorológusként, tanársegédi besorolásban dolgozhatott a tanszéken. Egyetemi doktori disszertációjának címe: A hőmérsékleti szélsőértékek előrejelzési módszereiről (1961). Ezután új kutatási témát kezdett Dési professzor kezdeményezésére, az optimális sűrűségű megfigyelő hálózatok kialakításának kérdését, illetve ezzel kapcsolatosan az információelmélet meteorológiai alkalmazásának problémakörét. Kandidátusi értekezésének címe is ez utóbbival volt kapcsolatos: Az információelmélet néhány meteorológiai alkalmazása (1973). 1962-1974 között adjunktusi besorolásban volt. Közben elméleti meteorológiai tankönyveket kellett írnia az egyetemi oktatás európai szinten tartása érdekében (Dési-Rákóczi: A légkör dinamikája, Götz-Rákóczi: A dinamikus meteorológia alapjai ezekért 1970-ben és 1982-ben megkapta az MMT Szakirodalmi Nívódíját). Doktori értekezésének címe: Meteorológiai folyamatok analízise információelméleti alapon (1984). Közben más egyetemeken is oktatott, a BME néhány tanszéke hívta meg előadónak. De Európa és az USA több egyetemén is adott elő néhány szemeszteren keresztül. Dobosi Zoltán egyetemi tanártól 1986-ban vette át a tanszéket, amelyet mint egyetemi tanár, nyugállományba vonulásáig vezetett. Nyugdíjasként több jegyzetet, könyvet írt. 1988-ban Schinze díjban részesült, 1996-ban Schenzl Guido Dijat kapott. A MMT-ban hosszú évtizedekig végzett eredményes tevékenységet, 1980-ban Steiner Lajos Emlékéremmel ismerték el társadalmi tevékenységét, 1996-ban Planetáris meteorológia munkája az MMT Szakirodalmi Nívódíjával került elismerésre. Az Egyetemi Tanácstól 1997-ben megkapta a „professzor emeritus” címet.

Forrás:
Simon Antal: Magyarországi meteorológusok életrajzi lexikonja.
Kiadta az Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 2004.

Vissza