SIMOR FERENC
(Siklós, 1901. november 26. – Pécs, 1978. május 28.)

Nem érettségivel, hanem a négy középiskola elvégzése után tanítóképzőben szerzett oklevéllel, tehát már egy képesítés birtokában vágott neki a budapesti tanárképző főiskolának, ahol 1923-ban a földrajz, a természetrajz és a vegytan tanítására jogosító polgári iskolai tanári oklevelet kapott. Pécsett tanított és tanult, közben a már meglévő két szakképesítéséhez megszerezte a harmadikat: tanítóképző intézeti tanárvizsgát tett. Tanulmányaiban az éghajlat központi helyen állt s a pécsi egyetemen megszerzett földrajzi diploma mögött szívósan elsajátított, sokoldalú meteorológiai-éghajlati ismeretanyag halmozódott fel benne. 1934-ben fejezte be első éghajlati monográfiáját, a Pécs éghajlata című munka első kötetét. Ekkor szerezte meg az egyetemi doktori fokozatot is. Három évvel később elkészült a pécsi monográfia második kötetével. Közben a pécsi egyetemen a földrajz magántanára lett (1940) és hamarosan Kolozsvárra került, ahol a más éghajlat, más környezet új munkák elkészítésére ösztönözte. Ott jelent meg Erdély éghajlatát és mezőgazdaságát tárgyaló terjedelmes két tanulmánya. Családi életének tragédiái személyiségét még zárkózottabbá tették. Visszakerülve Pécsre a Nagy Lajos gimnáziumban tanított, közben elméleti éghajlati vizsgálatokat végzett (homogenitás vizsgálatok). 1951-ben a Dunántúli Tudományos Intézet külső munkatársa lett, 1957-ben védte meg kandidátusi disszertációját, amely addigi tevékenységét foglalta össze. Még alkalma volt megszervezni a misinai meteorológiai obszervatóriumot, amely 1961-től főfoglalkozású diplomás meteorológust foglalkoztatott. Egészsége közben gyorsan hanyatlott, utolsó művét A Mecsek hegység éghajlata, (1974), már csak Kéri Menyhért hathatós segítségével tudta befejezni és kiadatni. A MMT-nak lelkes és aktív tagja volt, 1958-ban Steiner Lajos-emlékéremmel ismerték el fáradozásait, 1974-től tiszteleti tag lett.

Forrás:
Simon Antal: Magyarországi meteorológusok életrajzi lexikonja.
Kiadta az Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 2004.

Vissza