BERÉNYI DÉNES
(Karánsebes, 1900. szeptember 21. – Debrecen, 1971. november 30.)

Berényi Dénes 1920-ban Nagyváradon érettségizett, s még ebben az évben került a debreceni egyetemre hallgatónak, ahol 1926-ban középiskolai tanári oklevelet, majd 1927-ben bölcsész doktorátust szerzett. Ekkor egyetemi tanársegéddé nevezték ki a földrajzi tanszékre, s innen minden egyetemi oktatói fokozaton átmenve jutott el a tanszékvezető professzori szintig. A 30-as évek második felében a földrajzi tanszék tanulmányi keretébe illesztve előadta a mikroklímát (1934-35), két szemeszteren át dinamikus meteorológiát (1935-37), majd a meteorológia gyakorlati kérdéseit, műszertant, mérési módszertant, agrometeorológiai mérések metodikáját. Az 1944. december 22-én megalakult debreceni Ideiglenes Nemzeti Kormány Budapestre költözéséig, Berényi a Debrecenben működő OMFI, Kormány által megbízott vezetője (igazgatója) volt (1945. február 3.- 1945. május 3. között). 1949-ben a debreceni egyetem Természettudományi Karának megalakulásakor, az akkor már neves egyetemi Meteorológiai Intézet önállósult és 1951 óta mint az egyetem Meteorológiai Tanszéke működött. Ekkor nevezték ki tanszékvezető egyetemi tanárnak. 1971-ben vonult nyugalomba, 40 évnél hosszabb idő alatt tehetséges utódokat, kutatókat és oktatókat nevelt. 1952-ben kapta meg a mezőgazdasági tudományok kandidátusa fokozatot. A Természettudományi Karnak 1958-tól 1962-ig dékánja volt. Berényi Dénes professzor részletes, teljes publikációs listája megtalálható: Emlékezés Berényi Dénes professzorra születésének 95. évfordulóján címmel kiadott külön füzetben (KLTE Meteorológiai Tanszék, Debrecen, 1995. szeptember 6-7). A Steiner Lajos emlékérem tulajdonosa (1955).

Forrás:
Simon Antal: Magyarországi meteorológusok életrajzi lexikonja.
Kiadta az Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 2004.

Vissza