Szakács Györgyné Farkas Amália
(Budapest, 1925. augusztus 5. )

Érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészkarának matematika-fizika szakára vették fel. Végbizonyítványát 1949-ben kapta meg, mennyiségtan-természettan szakos szakvizsgázott tanárjelöltként. Egyetemi évei alatt a matematika és a fizika mellett meteorológiát is tanult.
Még tanulmányai közben, 1945. szeptember 10-én kezdte meg – ahogy ő fogalmazott „szolgálatát” – az akkori Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézetnél, a Meteorológiai Szolgálat elődjénél. Kisegítő laborasszisztens, később tudományos segédmunkatárs, majd tudományos munkatárs a Tájékoztató és Adatfeldolgozó Osztályon (melynek később helyettes vezetője lett). Éveken át vezette a „Meteorológiai mezők statisztikai szerkezetének vizsgálata a hálózat állomásainak racionális elhelyezése céljából” c. KMI kutatási témacsoportot. E témakörrel kapcsolatban számos tudományos dolgozata jelent meg és előadásokat tartott nemzetközi szimpóziumokon. Munkájának, valamint emberi hozzáállásának elismeréseképpen 1970-ben elnyerte a Munka Érdemrend Ezüst Fokozatát. Operatív beosztásával járó teendői mellett rendszeresen tartott referátumokat különféle klimatológiai kutatásairól, melyek az időjárási események, éghajlati hatások széles skáláját ölelték fel. Évtizedeken át tagja volt a Légkör folyóirat Szerkesztő Bizottságának.
Vezetői mindvégig a lehető legnagyobb elismeréssel szóltak róla. „Lelkiismeretes, alapos, jó vezető; az Intézet vezetésében ideális munkatárs” – írták minősítésében – „a csapadékhálózatnak és a csapadék adatok feldolgozásának egyik legjobb ismerője.” „Munkaköre ellátásában a precizitás a legjellemzőbb tulajdonsága, ezen kívül a gondosság és előrelátás jellemzi. Munkatársaival való viszonya közvetlensége, élénksége miatt igen jó, az osztály valamennyi tagjával jó, szinte baráti viszonyban van, közöttük nincs soha semmi ellentét. Munkatársait szívesen támogatja tanácsaival, a fiatalokat szívesen tanítja a feladatok elvégzésére. Fejlett szociális érzékkel rendelkezik.”
1979-ben az MMT Steiner Lajos Emlékérem kitüntetésben részesült. 2014-ben az MMT választmánya tiszteleti taggá választotta.

 

Vissza