Probáld Ferenc
(Budapest, 1941. április 5. )

Biológia-földrajz tanári és meteorológus diplomáját 1964-ben a budapesti ELTE-n szerezte
meg. Szakmai pályafutását az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Általános Természetföldrajzi Tanszéken kezdte, ahol 1965–1967-ig volt tanársegéd. 1967–1977 között az ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszékének tanársegédje, majd adjunktusa; 1977–2002-ig docens, majd egyetemi tanár 1992–2004-ig. Tanszékvezetői tisztségét 1990–1994-ig töltötte be.
Másodállásban az Országos Meteorológiai Szolgálat tudományos tanácsadója is volt (1977–78). Tanulmányútjai során 1968-ban 3 hónapot töltött Finnországban, egy évet az Amerikai Egyesült Államokban (1972–73), valamint Heidelbergben 1984-85-ig volt vendégdocens. Rövidebb tanulmányútjai Heidelbergbe (1992), Freiburgba (1994), Groningenbe (1996), és Londonba (1998) vezettek.
A városklimatológia tárgyköréből írta egyetemi doktori értekezését, A nagyváros éghajlati sajátosságai címmel (1965). Kandidátusi értekezését 1972-ben védte meg, amely mű azután az Akadémiai Kiadónál Budapest városklímája címmel 1974-ben jelent meg, elnyerve vele az MMT Szakirodalmi Nívódíját. Az MTA földtudományok doktora fokozatot 1991-ben szerezte meg.
Hosszú szakmai pályája során mindvégig sokoldalú tudományos, oktató tevékenységet fejtett ki. Regionális társadalmi földrajzzal foglalkozott, kutatási területe a világgazdasági nagytérségek regionális földrajza, valamint a budapesti agglomeráció vizsgálata.
Tiszteletbeli tagja a Magyar Földrajzi Társaságnak és a Magyar Meteorológiai Társaságnak, ezenkívül tagja az MTA Társadalomföldrajzi Bizottságának is. Szerkesztőbizottsági tagja a Földrajzi Közlemények és az Időjárás című folyóiratoknak.
MMT Steiner Lajos emlékérmet kapott 1998-ban. Az MMT választmánya 2014-ben tiszteleti taggá választotta.

 

Vissza