MIKA JÁNOS
(Székesfehérvár, 1953. augusztus 29.)

Egyetemi tanulmányait az ELTE TTK-n végezte, ahol 1977-ben matematika tanár és meteorológus oklevelet szerzett. Ugyanitt, a Meteorológiai Tanszéken a globális
éghajlat energia-egyensúlyi modellezése témakörben, Egy kapcsolt óceán-légkör modell
éghajlat elméleti vizsgálata című disszertációjával egyetemi doktori fokozatot nyert 1979-
ben. Ettől az évtől az OMSZ, munkatársa. Kandidátusi értekezését 1992-ben védte meg A
globális felmelegedés regionális sajátosságai hazánk térségében címmel. 2007-ben az MTA-n megszerezte az földtudományok doktora tudományos fokozatot.
Kutató munkáját az OMSZ Kiváló Ifjúsági Szakember pályázat I. és II. Díjával, és kétszer a MTA X. Osztálya Szádeczky-Kardos Elemér Alapítvány díjával ismerték el. 1993 óta tagja, 1996-tól titkára a MTA Meteorológiai Tudományos Bizottságának. Két évtizedig meghívott előadóként oktatta a Fizikai klimatológia című tárgyat az ELTE Meteorológiai Tanszékén. Megkülönböztetett figyelmet fordít a kolozsvári Babes Bolyai Tudományegyetem magyar nyelvű, meteorológia-hidrológia specializációjára, ahol előadásokat is tart. A Koreai Meteorológiai Szolgálat 1999-ben előadás sorozat megtartására kérte fel, munkáiból ott kiadvány is megjelent. Kiemelkedő elismerést jelent, hogy társszerzővel 1999-ben elnyerték a WMO Norbert Gerbier Nemzetközi Pályadíját a Zeitschrift für Geomorphologie című folyóiratban közölt tanulmányukért. Mika János tagja az IDŐJÁRÁS szerkesztő bizottságának és az MMT választmányának.
2008-tól az egri Eszterházy Károly Egyetem oktatója.
A Magyar Meteorológiai Társaság aktív szakmai tevékenységét és tudomány népszerűsítő munkásságát Steiner Lajos emlékérem adományozásával ismerte el 2000-ben. 2004-ben a meteorológiai világnapon a Környezetvédelmi Minisztérium Pro Meteorologia kitüntetésében részesült. 2012-ben az Agrárminisztérium Schenzl Guido díjat adományozott számára.

 

Vissza