KOZÁK BÉLA
(Muhi, 1933. január 30.)

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerzett meteorológus diplomát 1957-ben. Diplomamunkájának címe: „Mikroklimatikus hőmérséklet mérés elektromos műszerei”.
Az Országos Meteorológiai Intézetben helyezkedett el, a Műszer Osztályon. 1960-ban a Műszerszerkesztő Osztályra került, ott 1965-ben osztályvezetői megbízást kapott. E munkakörben elektromos hőmérő kalibráló eszközöket, műholdvevőt tervezett és épített. Rövidesen az igazgató tudományos titkára lett, majd a titkárság vezetője. 1969. decembertől egyéves WMO ösztöndíjas a Szovjetunióban (3 hónap) és az NSZKban (9 hónap). Hazatérve a pestszentlőrinci Marczell György Obszervatórium vezetésével bízták meg. Egy év múlva az OMSZ személyügyi vezetőjévé nevezték ki. 1974-től elnökhelyettesi megbízást kapott. A Jégeső Elhárító Rendszer kialakításában kapott vezető szerepet, nagy érdeme volt, hogy a rendszer 1976-ban eredményesen megkezdhette tevékenységét. 1968 és 1988 között az Interkozmosz Tanács meteorológiai szakbizottságának elnökhelyettese, majd elnöke volt.
1982-ben az Magyar Meteorológiai Társaság Steiner Lajos emlékéremmel tüntette ki. Egészsége időközben megromlott és 1988-ban korengedményes nyugállományba vonult.

 

Vissza