A COVID-19 járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben Társaságunkat érintő speciális rendelkezésekről 

Kedves Tagtársak!

Társaságunk szokásos, általában május közepén megtartandó éves közgyűlését a 46/2020. (III.16.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdés értelmében nem tudjuk megtartani. Tájékoztatásul elmondjuk, hogy a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 5.§ alapján a Magyar Meteorológiai Társaság közhasznúsági beszámolójáról, az Ellenőrző Bizottság jelentéséről és a 2020-as költségvetéséről szóló határozatokat a döntéshozó szerv (Közgyűlés) helyett az ügyvezető szerv (Választmány) fogja meghozni. A választmány a rendeletben is említett és elfogadott elektronikus hírközlő eszköz útján (videokonferencia) fogja az ülését megtartani.
A rendelet értelmében a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül rendkívüli közgyűlést kell tartanunk, ahol a Választmány határozatait a Közgyűlés megvitathatja.
Amennyiben a fentiekben bármilyen változás következik be, természetesen azonnal közzé tesszük.

Mindenkinek jó egészséget kívánunk!
MMT Titkárság

További híreink