Hírek

Meteorológiai Távérzékelési Szakosztály alakuló üléskep160505

2016. május 5-én (csütörtökön), 14.00 órai kezdettel tartja alakuló ülését Társaságunk nyolcadik szakosztálya, a Meteorológiai Távérzékelési Szakosztály. Az alakuló ülésen három igen érdekes előadást hallgathatunk meg a szakosztály tevékenységének témaköréből. Az előadásokat követően kerül sor a vezetőség megválasztására. Minden kedves tagtársunkat szeretettel várjuk a rendezvényen!
Meghívó letöltése

Közgyűléskep160524

Kedves Tagtársak,
Az MMT elnöke és főtitkára az Alapszabály 11.§ (1) és (4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően összehívja a Társaság rendes Közgyűlését 2016. május 24-én (kedden), 14 órára. Az Alapszabály 12.§ (2) bekezdés értelmében a Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagoknak legalább a fele, plusz 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén a 12.§ (3) bekezdés szerint a megismételt Közgyűlést, változatlan napirenddel 2016. május 24-én (kedden), 14 óra 45 percre hirdetjük meg, mely ülés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
Üdvözlettel:
Németh Ákos
főtitkár
Napirend letöltése

Levegőkörnyezeti Szakosztály rendezvényekep160414

Az MMT Levegőkörnyezeti Szakosztálya 2016. április 14-én (csütörtökön), 15.00 órai kezdettel tartja soron következő előadóülését az OMSZ földszinti Dísztermében. A téma, az ACTRIS (Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure Network) Projekt.
Meghívó letöltése

Meteorológiai Világnapkep160323

Az Országos Meteorológiai Szolgálat és a Magyar Meteorológiai Társaság szeretettel vár mindenkit a Meteorológiai Világnap alkalmából tartandó ünnepségre. Az idei Világnap témája: Forróbban, szárazabban, csapadékosabban. Nézz szembe a jövővel! Az ünnepség 2016. március 23-án (szerdán), 11.00 órakor kezdődik az OMSZ székházában. Részletes program a meghívóban.

Nyíregyházi Csoport rendezvényekep160322

Az MMT Nyíregyházi Területi Csoportja 2016. március 22-én (kedden), 15.00 órai kezdettel a Meteorológiai Világnap alkalmából előadóülést tart. Az előadó Kovács László alezredes, az MH Geoinformációs Szolgálat szolgálatfőnök-helyettese, az MMT társelnöke. További részletek a meghívóban.

Választmányi üléskep160331

Kedves Választmányi Tagtársam,
Az MMT Alapszabály 14.§ (3) bekezdés alapján tisztelettel meghívom a Társaság Választmányának 2016. március 31-én (csütörtökön), 13.00 órakor tartandó ülésére. Kérem a szakosztályok és a területi csoportok vezetőit, hogy akadályoztatásuk esetén gondoskodjanak megfelelő helyettesről. A Választmány ülése nyilvános, de szavazati joga csak a Választmány tagjainak van. A Választmány ülésén tanácskozási joggal vesznek részt az Ellenőrző Bizottság tagjai, valamint a Társaság tiszteleti tagjai és tiszteletbeli elnöke.
Németh Ákos (főtitkár)
Napirend letöltése

Fotó- és Plakátpályázatkep_plakatpalyazat

A Magyar Meteorológiai Társaság Szombathelyi Csoportja és a SZOSZSZC Oladi Szakképző Iskolája hatodik alkalommal fotó- és plakátpályázatot hirdet a megye összes középiskolás diákja, egyetemi hallgatója és a Magyar Meteorológiai Társaság tagjai számára. A pályázat témája: Klímaváltozás. Jelentkezési határidő: 2016. március 21. További részletek a felhívásban.