Hírek

Gyászhír – Elhunyt dr. Szalai Sándor hab. egyetemi docensTisztelt Tagtársak!
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy dr. Szalai Sándor meteorológus és programozó matematikus, hab. egyetemi docens, fizikai – matematikai tudományok kanditátusa, Társaságunk aktív tagja, 2022. június 7-én elhunyt. A gyászjelentést itt található.

A 2022. évi Tisztújító KözgyűlésAz Magyar Meteorológiai Társaság idén májusban Tisztújító Közgyűlést tartott. A 2022-2026 időszakra megválasztott vezetőségét, tiszteleti tagokat a Társaság honlapján megtekinhetők: http://www.mettars.hu/tarsasagrol/vezetoseg/

Légkördinamikai Szakosztály előadó és tisztújító rendezvényeKedves Tagtársak!
Magyar Meteorológiai Társaság Légkördinamikai Szakosztálya előadó, és tisztújító ülést rendez 2022. június 16-án (csütörtök), 14:00 órától az Országos Meteorológiai Szolgálat  földszinti dísztermében ( 1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1). A részletes program a meghívóban található. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők! 

MTA MTB Légkörfizikai és Levegőkémiai Albizottság előadóüléseKedves Tagtársak!
A MTA Magyar Tudományos Albizottság Légkörfizikai és Levegőkémiai Albizottsága előadóülést rendez 2022. május 25-én (szerda), 14:00 órától az ELTE TTK Északi tömb 2.54 Novobátzky Károly teremben ( 1117 Budapest, Pázmány sétány 1/A, 2. emelet). Az előadóülés részletes programja a meghívóban található. Minden érdeklődőt szívesen látnak a szervezők! 

Levegőkörnyezeti Szakosztály és MTA MTB Légkörfizikai és Levegőkémiai Albizottság előadóüléseKedves Tagtársak!
A Magyar Meteorológiai Társaság Levegőkörnyezeti Szakosztálya és az MTA MTB Légkörfizikai és Levegőkémiai Albizottsága közös (hibrid) előadóülést rendez 2022. május 31-én (kedden), 14:00 órakor az Országos Meteorológiai Szolgálat földszinti dísztermében (1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1.). Az előadóülés részletes programja, illetve az online csatlakozási lehetőség a meghívóban található. Minden érdeklődőt szívesen látunk! 

KözgyűlésKedves Tagtársak!
A Magyar Meteorológiai Társaság 2018-ban megválasztott tisztségviselőinek megbízatása hamarosan lejár. Az MMT elnöke és főtitkára az Alapszabály 11.§ (1) bekezdésének a) pontjában és (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően összehívja a Társaság Tisztújító Közgyűlését 2022. május 19-én, csütörtökön, 12 óra 30 percre. Az Alapszabály értelmében a Közgyűlés hatásköre, hogy megválassza a Társaság elnökét, két társelnökét, főtitkárát, a tudományos titkárt, a kommunikációs titkárt, az ügyvezető titkárt, az Ellenőrző Bizottság elnökét, tagjait és póttagjait, valamint a Választmány 6 választott tagját.
Az Alapszabály 12.§ (2) bekezdés értelmében a Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagoknak legalább a fele, plusz 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén a 12.§ (3) bekezdés szerint a Közgyűlést, változatlan napirenddel 2022. május 19-én, csütörtökön, 13 óra 00 percre hirdetjük meg, mely ülés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
Részletes napirend a meghívóban található.

Róna Kör rendezvényeKedves Tagtársak!
A Magyar Meteorológiai Társaság Róna Köre 2022. április 29-én, péntek délután 14:00-ás kezdéssel Dr. Schwab Richárd gasztroenterológust látja vendégül az Országos Meteorológiai Szolgálat földszinti dísztermében.
Az előadás címe: A velünk élő mikrobiom.
A meteorológusok körében elég szokatlannak mondható téma létjogosultságát igazolják többek között azon interdiszciplináris területek, mint amilyen például az orvosmeteorológia, de a holisztikus szemlélet is az abbéli nyitottságunkat igényli, hogy globálisan tudjuk nézni a körülöttünk lévő világot, és benne magunkat is.
És végezetül ne felejtsük: a meteorológus is ember! 
A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt! 

Éghajlati Szakosztály rendezvényeKedves Tagtársak!
A Magyar Meteorológiai Társaság Éghajlati Szakosztálya és a Magyar Hidrológiai Társaság Hidraulikai és Műszaki Hidrológiai Szakosztálya előadóülést rendez 2022. március 17-én (csütörtökön), 14:00 órakor az Országos Meteorológiai Szolgálat földszinti dísztermében (1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1.).
Az előadóülés témája: A 2021-es év meteorológiai és hidrológiai értékelése. Az előadóülés részletes programja a meghívóban található. 
Minden érdeklődőt szívesen látunk! 

Götz Gusztáv Publikációs díj 2022Kedves Tagtársak!
A Magyar Meteorológiai Társaság pályázatot ír ki a Götz Gusztáv Publikációs Díj elnyerésére 2022. év február 20-i határidővel. A felhívás részletei a mellékletben találhatók.
A 2021. évi díj nyertesi: Kalmár Tímea, Haszpra Tímea és Molnár Gergely.
A díj átadása a vírushelyzet miatt 2021-ben elmaradt. Előreláthatóan a 2022. évi májusi közgyűlésen kerül sorra a 2022. év díj nyerteseivel együtt.