Hírek

Róna Kör előadóülés 2023. október 3.Kedves Tagtársak!

A Róna Zsigmond Ifjúsági Kör 2023. október 3-án 14 órától előadóülést tart, melynek témája „Méhek és méhészkedés meteorológus szemmel”. Előadó Vincze Csilla, az ELTE Földtudományi Doktori Iskola doktorandusza. 

Az előadás helyszíne az OMSZ földszinti díszterme (1024 Budapest, Kitaibel P. u. 1.)

A rendezvény online formában is követhető lesz az OMSZ webex rendszerén keresztül. Részletes információk és az online csatlakozáshoz szükséges link a meghívóban olvashatók.

A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt!

Légkördinamikai Szakosztály előadóülés 2023. november 6.Kedves Tagtársak!

Az MMT Légkördinamikai Szakosztálya emlékülést szervez Götz Gusztáv születésének 90. évfordulója alkalmából. A rendezvényre 2023. november 6-án, hétfőn 14 órától kerül sor az OMSZ földszinti dísztermében, s online módon is lehet csatlakozni. A szervezők összeállítottak egy szakmai kvízt is, melynek kérdései döntően a Káosz és Prognosztika című könyv témáit fedik le.

A rendezvényen való részvétel és a kvíz kitöltése mindenki számára nyitott, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az alábbi űrlap kitöltésével lehet október 23-áig:

https://forms.gle/gunjvPGrQPqedCPd6 

A további részleteket a program tartalmazza. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!

Éghajlati Szakosztály előadóülés 2023. október 11.Kedves Tagtársak!

Az MMT Éghajlati Szakosztálya 2023. október 11-én (szerdán) 14:00 órai kezdettel Ambrózy Pál tiszteletére emlékülést tart. Előadók: Bartholy Judit, Bihari Zita és Tóth Róbert.

A program a meghívóban olvasható.
Helyszín: Országos Meteorológiai Szolgálat földszinti díszterme.
A rendezvény online formában is követhető lesz az OMSZ webex rendszerén keresztül, a csatlakozáshoz szükséges linket később közöljük.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Agrometeorológiai Téli IskolaKedves Tagtársak!

Felhívjuk a figyelmet a COST FAIRNESS program oldalán található agrometeorológiai téli iskolára, amely 2023. december 11-15. között kerül megrendezésre Pozsonyban.

Jelentkezési határidő: szeptember 17.

A fontosabb tudnivalók alább olvashatók:

The Italian Association of Agrometeorology (AIAM), in collaboration with
World Meteorological Organization and Earth Science Institute SAS,
is proud to announce the third edition of the International Advanced
School in Agricultural Meteorology, dedicated to
“AGRICULTURAL METEOROLOGY FOR SUPPORTING CROP PRODUCTION”

A téli iskola hirdetésének elérhetősége a FAIRNESS program honlapján:
https://www.fairness-ca20108.eu/advanced-school-in-agricultural-meteorology/
A téli iskoláról bővebb információ:
https://www.agrometeorologia.it/en/5236/

Hille Alfréd Ifjúsági Pályadíj – 2023Kedves Tagtársak,

Mint minden évben, így idén is várjuk a Hille Alfréd Ifjúsági Pályadíjra jelölt OTDK- vagy OFKD-dolgozatokat, valamint BSc és MSc szakdolgozatokat.
A pályázati kiírás, valamint a pályázati adatlap a mellékletben megtalálható, de hamarosan a Társaság honlapján és Facebook oldalán is elérhető lesz.

Jelentkezési határidő: 2023. október 30. (hétfő), 07:00 óra!

A fiatal tagtársak ne becsüljék magukat alá, jelentkezzenek bátran. Egyben kérem a témavezetőként közreműködő kollégákat arra, hogy ösztönözzék diákjaikat a pályázásra.

A pályázati felhívás és az adatlap innen letölthető.

Tóth Zoltán (NOAA) előadás az OMSZ-ban – 2023. szeptember 04.Kedves Tagtársak!

Szeptember 4-én 15 órától Tóth Zoltán, a NOAA munkatársa tart egy előadást az OMSZ földszinti dísztermében. 

Az előadás címe: Zoltan Toth, Jie Feng, Jing Zhang, and Malaquias Peña: A Review of Ensemble Forecasting (részletek a mellékelt összefoglalóban).

Az előadás rövid összefoglalója itt található.

Az előadásra minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők, online is lehet csatlakozni Teamsen keresztül:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjZmZGQwNWUtM2I2MS00M2FkLThiMjctNzhiMGNjMWU0YjQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b366dbcd-4fc3-4451-82d2-e239564302c3%22%2c%22Oid%22%3a%2204c2ce24-0d1c-4d10-86bc-da0c84bd6546%22%7d

Gyászhír – Elhunyt dr. Kerényi Attila professzorKedves Tagtársak!

Szomorúan tudatjuk, hogy tagtársunk, Dr. Kerényi Attila, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológia Kara Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszékének professzora életének 80. évében, augusztus 26-án tragikus hirtelenséggel elhunyt. 

Kerényi Attila 1943-ban született Sátoraljaújhelyen. 1967-ben földrajz–biológia szakos tanári diplomát szerzett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Hazai és nemzetközi elismertségét és kandidátusi disszertációját az 1980-as években folytatott talajeróziós kutatásaival szerezte. Az 1990-es években táj- és környezetvédelmi publikációival, tan- és szakkönyveivel szerzett országos hírnevet és akadémiai doktori címet. Tudományos munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el. Több évtizedes kutatómunkájának, valamint a debreceni geográfusképzés megújítását is elősegítő oktatói tevékenységének elismeréseképpen a Magyar Érdemrend polgári tagozat tisztikeresztjét 2020-ban vette át. Közelgő 80. születésnapja alkalmából tanszéki kollégái egy életút-interjút készítettek vele, ami itt olvasható.

Nyugodjék békében!

III. Baksa Csaba Kárpát-medencei Földrajzi- és Földtudományi VersenyTisztelt Tagtársak!

A Földtudományi Civil Szervezetek Közössége (FÖCIK) meghirdette középiskolás diákcsapatok részére a III. Baksa Csaba Kárpát-medencei Földrajzi- és Földtudományi Versenyt. A szervezők között van a Magyar Meteorológiai Társaság, a támogatók között pedig az ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézete is.

A jelentkezési határidő: szeptember 30.

A versenykiírást az alábbi linken lehet elérni: https://www.focik.hu/versenykiiras/

A regisztrációval kapcsolatos információkat is a honlapon lehet megtalálni: https://www.focik.hu/regisztracio/

Gyászhír – Elhunyt dr. Jánosi Imre Miklós fizikusKedves Tagtársak!

Szomorúan tudatjuk, hogy Dr. Jánosi Imre Miklós fizikus, egyetemi tanár, az MTA doktora (fizikai tudományok, 2009), ifjabb kollégáink fizikatanára, témavezetője, Szakirodalmi nívódíjas (2015) tagtársunk életének 60. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Dr. Jánosi Imre Miklós 1963-ban született Várpalotán. Egyetemi tanulmányait az ELTE-n folytatta, fizikusként kapott diplomát 1987-ben. 2000-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szakokleveles EU szakértő képzettséget szerzett. 1995-ben szerezte PhD fokozatát, 1997-től habilitált doktor, 2009-től az MTA doktora volt.

Kutatási területe a környezeti áramlástan, a nemlineáris idősoranalízis és a sokszabaságfokú komplex rendszerek modellezése volt. Az ELTE TTK Kármán Környezeti Áramlások Laboratóriumához kötődően vizsgálta a nagy skálájú áramlások laboratóriumi modellezésének lehetőségeit, elméleti leírások tesztelését és validálását.

1987-től az ELTE TTK Fizika Intézetében dolgozott, 1998-ban csatlakozott az akkor újonnan alakult Komplex Rendszerek Fizikája Tanszékhez melynek docense, majd egyetemi tanára volt 2020-ig. Az ELTE Meteorológus képzésében eleinte a Fizika, majd az Áramlások fizikája előadás révén, valamint témavezetőként vett részt. 2020-tól egy évig vendégprofesszor volt a drezdai Max Planck Intézetben. 2021-től 2023 elejéig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víz- és Környezetpolitikai Tanszék tanszékvezetőjeként folytatta munkáját, utána egyetemi tanárként, a tanszék kutatóprofesszoraként tevékenykedett.
Nyugodjék békében!
Temetéséről később nyújtunk tájékoztatást.