Hírek

Pályázat a Dévényi Dezső Numerikus Prognosztikai Emlékéremre



A Dévényi Dezső szellemi hagyatékának megőrzését szolgáló emlékdíjat az erre kijelölt testület ítéli oda egy olyan fiatal kutatónak, aki maradandó teljesítményt nyújtott azon meteorológiai szakterületek valamelyikén, amelyen Dévényi Dezső is tevékenykedett.
A pályázatokat 2020. november 1. éjfélig lehet benyújtani.
A pályázati felhívás itt található.

Hille Alfréd Ifjúsági Pályadíj – 2020



 

FIGYELEM!

Mint minden évben, így idén is várjuk a Hille Alfréd Ifjúsági Pályadíjra jelölt, meteorológiai, klimatológiai, vagy levegőkörnyezeti témában írt OTDK- és/vagy OFKD-dolgozatokat, valamint BSc- és MSc-szakdolgozatokat.

Jelentkezési határidő: 2020. november 27. (péntek), 16.00 óra!

A határidő után érkező pályázatokat nem tudjuk elfogadni.

A pályázati felhívás, valamint az adatlap innen tölthető le.

Közgyűlés



Kedves Tagtársak,
Az MMT elnöke és főtitkára a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII törvény 108. § (1) bekezdés alapján, az Alapszabály 11.§ (1) d), valamint a 11.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően összehívja a Társaság rendkívüli Közgyűlését 

2020. szeptember 10-én, csütörtökön, 13.00 órára.

Az Alapszabály 12.§ (2) bekezdés értelmében a Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagoknak legalább a fele, plusz 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén a 12.§ (3) bekezdés szerint a Közgyűlést – változatlan napirenddel – 2020. szeptember 10-én, csütörtökön, 13 óra 15 percre hirdetjük meg, mely ülés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a külsős (nem OMSZ-os) vendégek kizárólag a földszinti díszteremben tartózkodhatnak (természetesen a földszinti mosdókat használhatják), de az OMSZ székház más helyiségeit nem látogathatják.
A rendezvényen a szájmaszk használata kötelező.

Tervezett napirend és további tudnivalók a meghívóban.

 

 

Gyászhír – Elhunyt Hallamáné Lépp Ildikó tiszteletbeli tagtársunk



 

Kedves Tagtársak!

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Társaságunk Tiszteleti Tagja, Hallamáné LÉPP ILDIKÓ, augusztus 9-én, Budapesten elhunyt.

Lépp Ildikó arany és gyémántdiplomás meteorológus Budapesten született 1931. október 6-án. 1950-ben érettségizett a budai Szt. Margit Gimnáziumban, majd az ELTE meteorológus szakra jelentkezett. 1954-ben szerzett meteorológus diplomát. Az OMI Előrejelző Osztályon helyezkedett el. Később áthelyezték a Ferihegyi repülőtérre. 1975-ben lett a Közforgalmi Repülőmeteorológiai Osztály vezetője, majd főosztályvezetője. Ugyanebben az évben a WMO WWW globális adatfeldolgozó rendszer teljesítmény ellenőrző munkálataiban vett részt Genfben. Hosszabb ideig dolgozott az ICAO központjában, majd az OMSZ Műszaki Fejlesztési Főosztályán koordinálta a repülőtéri fejlesztéseket. Nyugdíjba vonulása után aktívan tevékenykedett az MMT-ban, ügyvezető főtitkár volt 1992/93-ban. A Társaság 1983-ban Steiner Lajos emlékéremmel tüntette ki.

Temetéséről később intézkednek.

A COVID-19 járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben Társaságunkat érintő speciális rendelkezésekről



 

Kedves Tagtársak!

Társaságunk szokásos, általában május közepén megtartandó éves közgyűlését a 46/2020. (III.16.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdés értelmében nem tudjuk megtartani. Tájékoztatásul elmondjuk, hogy a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 5.§ alapján a Magyar Meteorológiai Társaság közhasznúsági beszámolójáról, az Ellenőrző Bizottság jelentéséről és a 2020-as költségvetéséről szóló határozatokat a döntéshozó szerv (Közgyűlés) helyett az ügyvezető szerv (Választmány) fogja meghozni. A választmány a rendeletben is említett és elfogadott elektronikus hírközlő eszköz útján (videokonferencia) fogja az ülését megtartani.
A rendelet értelmében a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül rendkívüli közgyűlést kell tartanunk, ahol a Választmány határozatait a Közgyűlés megvitathatja.
Amennyiben a fentiekben bármilyen változás következik be, természetesen azonnal közzé tesszük.

Mindenkinek jó egészséget kívánunk!
MMT Titkárság

Szombathelyi csoport rendezvénye



Kedves Tagtársak!
A Magyar Meteorológiai Társaság Szombathelyi Csoportja 2020. évi tavaszi szemeszterének második előadását március 3-án, kedden tartja 18 órától, melynek címe: Tavaszi gombáink és az időjárás kapcsolata. Előadó: Kalauz József. Minden érdeklődőt szívesen látunk! Meghívó>

 

 

Szombathelyi csoport rendezvénye



Kedves Tagtársak!
A Magyar Meteorológiai Társaság Szombathelyi Csoportja és a Magyar Földrajzi Társaság Nyugat-magyarországi Osztálya a 2020. évi tavaszi szemeszterének első előadását február 18-án tartja, melynek címe: Az osztrák-magyar Északi-sarki expedíció (1872-1874). Minden érdeklődőt szívesen látunk! Meghívó >

 

 

Szász Gábor emlékülés



Kedves Tagtársak!
A Magyar Meteorológiai Társaság és a Debreceni Egyetem AKIT Agrometeorológiai és Agroökológiai Monitoring Központ közös szervezésében emlékülést tart Szász Gábor Professzor Úr tiszteletére 2020. február 27-én, csütörtökön, 14 órai kezdettel az OMSZ földszinti dísztermében. A részletes program a meghívóban található. Kérjük, hogy részvételi szándékát a itt jelezze legkésőbb február 25-ig! Minden érdeklődőt szívesen látunk! 

 

 

EMS Annual Meeting: September 2020, Bratislava



Dear colleague,
The 2020 Annual Meeting of the European Meteorological Society – European Conference for Applied Meteorology and Climatology – will take place from 7 to 11 September 2020 at the University of Economics in Bratislava (EUBA) (https://www.ems2020.eu/venue_and_travel/).

Abstract submission is now open. The scientific programme is accessible at
https://meetingorganizer.copernicus.org/ems2020/sessionprogramme

The Annual Meetings of the EMS aim at fostering cross-fertilisation of ideas, feedback between science and applications, as well as involvement of all the diverse actors in the meteorological and climatological fields. In addition, a complementary focus of the 2020 Annual Meeting will be:
“Europe and droughts: Hydrometeorological processes, forecasting and preparedness“.
Find more details at
https://www.ems2020.eu/programme_and_abstracts/on_the_programme/additional_focus.html

You are welcome to forward this information to anyone who might be interested in participating and contributing to these meetings.
We look forward to receiving your contributions.