Róna Zsigmond Alapítvány

A Róna Zsigmond Alapítványt Szabó Józsefné (szül. Róna Rózsa) 1978-ban 100 ezer forinttal alapította édesapja, Róna Zsigmond az Országos Meteorológiai Intézet hosszú időn át volt igazgatója és a Magyar Meteorológiai Társaság elnöke, tiszteleti tagja emlékére. Az alapítvány évi kamataiból arra érdemes pályakezdő meteorológus részesülhet évenként átadandó jutalom formájában. Az alapítványból jutalmazhatók a Társaság tudományos tevékenységét
– aktív irodalmi, előadói munkával,
– a tudományos program szervezésével,
– a tudományos társadalmi tevékenységet elősegítő fiatal pályakezdő meteorológusok.
A jutalom indokolt esetben kettéosztva is kiadható.
A Róna Zsigmond Alapítvány kamataival kitüntetett az adományozás évében nyilvános előadó-ülésen számol be szakmai tevékenységéről. A kamatok odaítélését a Magyar Meteorológiai Társaság az egyidejűleg átnyújtott sorszámozott oklevéllel tanúsítja. Az Alapítvány díjának átadása ünnepélyes keretek között (záróülésen, közgyűlésen) történik.

Az Alapítvány kamataiból eddig részesültek:

1979:

Práger Tamás

1980:

Várhelyi Gabriella

1982:

Mersich Iván

1983:

Haszpra László

1984:

Fejősné Iványi Zsuzsa, Mika János

1985:

Faragó Tibor, Fekete László

1986:

Tar Károly

1987:

Bartholy Judit, Pálvölgyi Tamás

1988:

Szentimrey Tamás

1989:

Horváth Ákos

1990:

Szabó Tibor, Weidinger Tamás

1991:

Ihász István, Kerekes András

1992:

Bottyán Zsolt, Gyuró György, Matyasovszky István, Radnóti Gábor

1993:

Szunyogh István, Bozó László

1994:

Lakatos László, Bussay Attila

1995:

Csiszár Iván, Ács Ferenc

1996:

Horányi András

1997:

Kádár Barbara

1998:

Borbás Erzsébet Éva

1999:

Pongrácz Rita

2000:

Baranka Györgyi

2001:

Kovács László, Kertész Sándor

2002:

Zsótér Ervin

2003:

Barcza Zoltán, Ferenczi Zita

2004:

Mészáros Róbert

2005:

Radics Kornélia

2006:

Hisrch Tamás

2007:

Biróné Kircsi Andrea

2008:

Kern Anikó

2009:

Hágel Edit, Kolláth Kornél

2010:

Breuer Hajnalka

2011:

Rajnai Márk

2012:

Csonka Tamás

2013:

Szépszó Gabriella

2014:

Csirmaz Kálmán

2015:

Haszpra Tímea