Róna Zsigmond Alapítvány

 

A Róna Zsigmond Alapítványt Szabó Józsefné (szül. Róna Rózsa) 1978-ban 100 ezer forinttal alapította édesapja, Róna Zsigmond az Országos Meteorológiai Intézet hosszú időn át volt igazgatója és a Magyar Meteorológiai Társaság elnöke, tiszteleti tagja emlékére. Az alapítvány évi kamataiból arra érdemes pályakezdő meteorológus részesülhet évenként átadandó jutalom formájában. Az alapítványból jutalmazhatók a Társaság tudományos tevékenységét
– aktív irodalmi, előadói munkával,
– a tudományos program szervezésével,
– a tudományos társadalmi tevékenységet elősegítő fiatal pályakezdő meteorológusok.
A jutalom indokolt esetben kettéosztva is kiadható.
A Róna Zsigmond Alapítvány kamataival kitüntetett az adományozás évében nyilvános előadó-ülésen számol be szakmai tevékenységéről. A kamatok odaítélését a Magyar Meteorológiai Társaság az egyidejűleg átnyújtott sorszámozott oklevéllel tanúsítja. Az Alapítvány díjának átadása ünnepélyes keretek között (záróülésen, közgyűlésen) történik.

Az Alapítvány kamataiból eddig részesültek:

1980: Práger Tamás

1981: Várhelyi Gabriella

1983: Mersich Iván

1984: Haszpra László

1985: Fejősné Iványi Zsuzsa és Mika János

1986: Faragó Tibor és Fekete László

1987: Tar Károly

1988: Bartholy Judit és Pálvölgyi Tamás

1989: Szentimrey Tamás

1990: Horváth Ákos

1991: Szabó Tibor és Weidinger Tamás

1992: Ihász István és Kerekes András

1993: Bottyán Zsolt, Gyuró György, Matyasovszky István és Radnóti Gábor

1994: Szunyogh István és Bozó László

1995: Lakatos László és Bussay Attila

1996: Csiszár Iván és Ács Ferenc

1997: Horányi András

1998: Kádár Barbara

1999: Borbás Erzsébet Éva

2000: Pongrácz Rita

2001: Baranka Györgyi

2002: Kovács László és Kertész Sándor

2003: Zsótér Ervin

2004: Barcza Zoltán és Ferenczi Zita

2005: Mészáros Róbert

2006: Radics Kornélia

2007: Hisrch Tamás

2008: Biróné Kircsi Andrea

2009: Kern Anikó

2010: Hágel Edit és Kolláth Kornél

2011: Breuer Hajnalka

2012: Rajnai Márk

2013: Csonka Tamás

2014: Szépszó Gabriella

2015: Csirmaz Kálmán

2016: Haszpra Tímea

2017: Sarkadi Noémi

2018: Kocsis Zsófia

2019: Leelőssy Ádám és Merics Attila

2020: Zsebeházi Gabriella

2021: Somfalvi-Tóth Katalin

2022: Baár Péter

2023: Kovács Attila

2024: Varga Ákos János