Róna Zsigmond Alapítvány

A Róna Zsigmond Alapítványt Szabó Józsefné (szül. Róna Rózsa) 1978-ban 100 ezer forinttal alapította édesapja, Róna Zsigmond az Országos Meteorológiai Intézet hosszú időn át volt igazgatója és a Magyar Meteorológiai Társaság elnöke, tiszteleti tagja emlékére. Az alapítvány évi kamataiból arra érdemes pályakezdő meteorológus részesülhet évenként átadandó jutalom formájában. Az alapítványból jutalmazhatók a Társaság tudományos tevékenységét
– aktív irodalmi, előadói munkával,
– a tudományos program szervezésével,
– a tudományos társadalmi tevékenységet elősegítő fiatal pályakezdő meteorológusok.
A jutalom indokolt esetben kettéosztva is kiadható.
A Róna Zsigmond Alapítvány kamataival kitüntetett az adományozás évében nyilvános előadó-ülésen számol be szakmai tevékenységéről. A kamatok odaítélését a Magyar Meteorológiai Társaság az egyidejűleg átnyújtott sorszámozott oklevéllel tanúsítja. Az Alapítvány díjának átadása ünnepélyes keretek között (záróülésen, közgyűlésen) történik.

Az Alapítvány kamataiból eddig részesültek:

1980:

Práger Tamás

1981:

Várhelyi Gabriella

1983:

Mersich Iván

1984:

Haszpra László

1985:

Fejősné Iványi Zsuzsa, Mika János

1986:

Faragó Tibor, Fekete László

1987:

Tar Károly

1988:

Bartholy Judit, Pálvölgyi Tamás

1989:

Szentimrey Tamás

1990:

Horváth Ákos

1991:

Szabó Tibor, Weidinger Tamás

1992:

Ihász István, Kerekes András

1993:

Bottyán Zsolt, Gyuró György, Matyasovszky István, Radnóti Gábor

1994:

Szunyogh István, Bozó László

1995:

Lakatos László, Bussay Attila

1996:

Csiszár Iván, Ács Ferenc

1997:

Horányi András

1998:

Kádár Barbara

1999:

Borbás Erzsébet Éva

2000:

Pongrácz Rita

2001:

Baranka Györgyi

2002:

Kovács László, Kertész Sándor

2003:

Zsótér Ervin

2004:

Barcza Zoltán, Ferenczi Zita

2005:

Mészáros Róbert

2006:

Radics Kornélia

2007:

Hisrch Tamás

2008:

Biróné Kircsi Andrea

2009:

Kern Anikó

2010:

Hágel Edit, Kolláth Kornél

2011:

Breuer Hajnalka

2012:

Rajnai Márk

2013:

Csonka Tamás

2014:

Szépszó Gabriella

2015:

Csirmaz Kálmán

2016:

Haszpra Tímea

2017:

Sarkadi Noémi

2018:

Kocsis Zsófia

2019:

Leelőssy Ádám és Merics Attila