A Magyar Meteorológiai Társaság 2014. évi Tisztújító Közgyűlésén megválasztott vezetősége

Tiszteletbeli elnök: 

Szász Gábor

Elnök: 

Dunkel Zoltán

Társelnök: 

Radics Kornélia

Társelnök: 

Kovács László

Főtitkár: 

Németh Ákos

Tudományos titkár: 

Weidinger Tamás

Kommunikációs titkár: 

Balogh Beáta

Ügyvezető titkár: 

Fejes Edina

Választmányi tag (6 fő): 

Barcza Zoltán, Haszpra László, Lakatos Mónika, Pintér Ferenc, Tóth Róbert, Tölgyesiné Puskás Márta

Ellenőrző Bizottság:

Elnök: 

Hunkár Márta

Tagok: 

Buránszkiné Sallai Márta, Kis-Kovács Gábor, Mészáros Róbert, Molnár Károly

Póttagok: 

Nagy József, Varga László

Hatályos egyéb tisztségviselők:

Szakosztályi elnökök (7 fő): 

Szalai Sándor, Mika János, Szépszó Gabriella, Pappné Ferenczi Zita, Wantuchné Dobi Ildikó, Wantuch Ferenc, Darányi Mariann

Területi Csoportok elnökei (5 fő): 

Szegedi Sándor, Tar Károly, Geresdi István, Gál Tamás, Puskás János

Tiszteleti tagok: 

Barát József, Bodolai Istvánné, Czelnai Rudolf, Lépp Ildikó, Koppány György, Mészáros Ernő, Major György, Antal Emánuel, Hirling György, Probáld Ferenc, Tóth Pál, Tänczer Tibor, Szakács Györgyné Farkas Amália

A Választmány szavazati jogú tagjai:

elnök, társelnökök, főtitkár, titkárok, szakosztályok és területi csoportok képviselői, 6 fő választott választmányi tag (összesen 25 fő)

A Választmányi ülésre állandó meghívottak:

Tiszteletbeli elnök, tiszteleti tagok, Ellenőrző Bizottság, jogi tagok képviselői