Légkör

Az Országos Meteorológiai Szolgálat
és a Magyar Meteorológiai Társaság
szakmai tájékoztatója

Felelős szerkesztő:
Haszpra László
a szerkesztő bizottság elnöke

Szerkesztő bizottság:

Barcza Zoltán
Bartholy Judit
Bíróné Kircsi Andrea
Bonta Imre
Dobi Ildikó
Gál Tamás
Kolláth Kornél
Lakatos Mónika
Péliné Németh Csilla
Sarkadi Noémi
Somfalvi-Tóth Katalin
Szépszó Gabriella
Szintai Balázs
T. Puskás Márta

Fejes Edina főszerkesztő
Tóth Róbert főszerkesztő-helyettes

Szabó Bernadett olvasószerkesztő
Szabó Dorottya tervezőszerkesztő, grafikus

A kiadásért felel:

Dr. Radics Kornélia
az OMSZ elnöke

Megjelenik negyedévenként
Évi előfizetési díja 3000,- Ft
Megrendelhető: az OMSZ Pénzügyi és Számviteli Osztályán
Budapest Pf. 38. 1525
E-mail: legkor@met.hu

Szerzőink figyelmébe

A LÉGKÖR célja a meteorológia tárgykörébe tartozó kutatási eredmények, szakmai beszámolók, időjárási események leírásának közlése. A lap elfogad publikálásra szakmai úti beszámolót, időjárási eseményt bemutató fényképet, könyvismertetést is. A kéziratokat a szerkesztőbizottság lektoráltatja. A lektor nevét a szerzőkkel nem közöljük. Közlésre szánt anyagokat kizárólag elektronikus formában fogadunk el. Az anyagokat a legkor@met.hu címre kérjük beküldeni Word-fájlban. A beküldött szöveg ne tartalmazzon semmiféle speciális formázást. Amennyiben a közlésre szánt szöveghez ábra is tartozik, azokat egyenként kérjük beküldeni, lehetőleg vektoros formában. Az ideális méret 2 MB. Külön Word-fájlban kérjük megadni az ábra aláírásokat. A közlésre szánt táblázatokat akár Word-, akár Excel-fájlban szintén egyenként kérjük megadni. Amennyiben a szerzőnek egyéni elképzelése van a nyomtatásra kerülő közlemény felépítéséről, akkor szívesen fogadunk PDF-fájlt is, de csak PDF-fájllal nem foglalkozunk. A közlésre szánt szöveg tartalmazza a magyar és angol címet, a szerző nevét, munkahelyét, levelezési és villanypostacímét. Irodalomjegyzéket kérünk csatolni a Tanulmányok rovatba szánt szakmai cikkhez. Az irodalomjegyzékben csak a szövegben szereplő hivatkozás legyen. Az egyéb közlemények, szakmai beszámolók esetében is kérjük lehetőség szerint angol cím és összefoglaló megadását.

Lapszámok letöltése