Ifjú Fejlesztő Meteorológus Díj

A Magyar Meteorológiai Társaság (MMT) fontos feladatának tartja a fejlesztési eredmények, továbbá az új innovációs ötletek megvalósításának elősegítését.

A Magyar Meteorológiai Társaság Választmánya a 2023. március 21-i ülésén új pályázat kiírásáról döntött. Az Ifjú Fejlesztő Meteorológus Díj pályázaton fiatal Tagtársaink nyújthatnak be pályázatot az alábbi feltételek szerint:

  • 35 év alatti életkor. A kiskorú gyermeket nevelő pályázó esetében a pályázati korhatár gyermekenként két évvel megemelkedik, ha a pályázó igazolja, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti gyermekgondozási támogatásban részesült vagy a gyermek gondozása céljából a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerint az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásában részesült, ide nem értve a táppénzt.
  • legalább 3 éve tagja a Magyar Meteorológiai Társaságnak, s nincs tagdíjhátraléka,
  • amennyiben közös fejlesztésről van szó, feltétel, hogy a pályázatot benyújtó személyhez legyen köthető a munka legalább 75 %-a.

A díj összege nettó 120 000 Ft.

Az Ifjú Fejlesztő Meteorológus Díjat az MMT Választmánya ítéli oda.

A tervek szerint kétévente hirdetjük meg a pályázatot. Egy-egy pályázó kétévente legfeljebb egy pályázatot adhat be.

2023-AS FELHÍVÁS

A Magyar Meteorológiai Társaság (MMT) fontos feladatának tartja a fejlesztési eredmények, továbbá az új innovációs ötletek megvalósításának elősegítését, ezért a Magyar Meteorológiai Társaság pályázatot ír ki „Ifjú Fejlesztő Meteorológus Díj” elnyerésére azon 35 év alatti Tagtársainknak, akik legalább 3 éve tagjai a Magyar Meteorológiai Társaságnak (s nincs tagdíjhátralékuk). A kiskorú gyermeket nevelő pályázó esetében a pályázati korhatár gyermekenként két évvel megemelkedik, ha a pályázó igazolja, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti gyermekgondozási támogatásban részesült vagy a gyermek gondozása céljából a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerint az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásában részesült, ide nem értve a táppénzt.

Az Ifjú Fejlesztő Meteorológus Díj elnyerésére szóló pályázatot elektronikus formában kell benyújtani a titkarsag@mettars.hu email címen.

A pályázathoz mellékelni kell:

– a megvalósított fejlesztés lényegét tartalmazó maximum 5 oldalas, 12-es betűmérettel készített A/4-es oldal terjedelmű összefoglalót,

– a fejlesztési és felhasználói dokumentációt,

– a fejlesztést bemutató szakmai cikket, ha rendelkezésre áll,

– amennyiben a pályázat tárgya egy közös fejlesztés, a közreműködők nyilatkozatát a fejlesztésben való szerepükről és a munkamegosztásról.

Feltétel, hogy közös fejlesztés esetén a pályázatot benyújtó személyhez legyen köthető a munka legalább 75 %-a.

A díj összege nettó 120 000 Ft.

A pályázat benyújtásával a pályázó vállalja, hogy amennyiben nyer, a díjkiosztást követő egy éven belül a munkáját bemutatja a szakmai közönségnek egy MMT által szervezett rendezvényen.

Az Ifjú Fejlesztő Meteorológus Díj pályázatot az MMT honlapján történő megjelenése után lehet benyújtani folyamatosan a 2023. december 31-i határidőig.

Ifjú Fejlesztő Meteorológus Díj eddigi nyertesei:

2024: Szentes Olivér