Társasági kitüntetések és díjak

Steiner Lajos Emlékérem

A Társaság kitüntetése, mely 1946-ban lett alapítva. Adományozható a meteorológia tudományának fejlesztése, hazai vagy nemzetközi elismerést szerzett meteorológiai kutatási eredmények, vagy a Társaság keretében és annak érdekében hosszú időn keresztül végzett kiemelkedően eredményes tudományos-társadalmi munka elismerésére.

Részletek és a díjazottak névsora

Hegyfoky Kabos Emlékérem

A Magyar Meteorológiai Társaság 2010-től újra adományozza az általa 1936-ban alapított kitüntetést. Az éremmel a hosszabb idejű és nemzetközileg is elismert éghajlati vonatkozású szakirodalmi működéssel bíró hazai tudós tüntethető ki.

Részletek és a díjazottak névsora

Szakirodalmi Nívódíj

A díjjal olyan meteorológiai tárgyú tudományos könyvek, önálló kiadványok jutalmazhatók, amelyek alapvetően új ismereteket tartalmaznak, vagy a korábbi magyar nyelven már megjelent munkák színvonalát jelentősen meghaladják.

Részletek és a díjazottak névsora

Hille Alfréd Ifjúsági Pályadíj

A díjat az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák Természettudományi Szekciójában bemutatott legjobb meteorológiai pályamunka jutalmazására alapították 1987-ben.

Részletek és a díjazottak névsora

Róna Zsigmond Alapítvány

Szabó Józsefné (szül. Róna Rózsa) 1978-ban 100 ezer forinttal alapította édesapja, Róna Zsigmond emlékére, aki a Meteorológiai Intézet igazgatója és a Magyar Meteorológiai Társaság elnöke volt. Az Alapítvány évi kamataival ismerik el az arra érdemes pályakezdő meteorológusok szakmai tevékenységét.

Részletek és a díjazottak névsora

Berényi Dénes Emlékdíj

A Magyar Meteorológiai Társaság, a Debreceni Agrártudományi Egyetem Agrometeorológiai és Agrofizikai Tanszéke és a Kossuth Lajos Tudományegyetem Meteorológiai Tanszéke közösen alapította 1991-ben. A díjat agrometeorológia témakörben végzett kíváló munkáért lehet kiérdemelni.

Részletek és a díjazottak névsora

Götz Gusztáv Publikációs Díj

A Magyar Meteorológiai Társaság (MMT) fontos feladatának tartja az alap- és alkalmazott kutatási eredmények, továbbá az új innovációs ötletek rangos nemzetközi folyóiratokban történő megjelenésének támogatását, a hazai kutatómunka és a kutatói utánpótlás-nevelés ösztönzését, szakmánk nemzetközi elismertségének növelését, a magyarországi publikációs aktivitás erősítését.

Részletek és a díjazottak névsora

Ifjú Fejlesztő Meteorológus Díj

A Magyar Meteorológiai Társaság fontos feladatának tartja a fejlesztési eredmények, továbbá az új innovációs ötletek megvalósításának elősegítését, ezért a Magyar Meteorológiai Társaság pályázatot ír ki „Ifjú Fejlesztő Meteorológus Díj” elnyerésére azon 35 év alatti Tagtársainknak, akik legalább 3 éve tagjai a Magyar Meteorológiai Társaságnak (s nincs tagdíjhátralékuk).

Részletek és a díjazottak névsora