Götz Gusztáv Publikációs Díj

A Magyar Meteorológiai Társaság (MMT) fontos feladatának tartja az alap- és alkalmazott kutatási eredmények, továbbá az új innovációs ötletek rangos nemzetközi folyóiratokban történő megjelenésének támogatását, a hazai kutatómunka és a kutatói utánpótlás-nevelés ösztönzését, szakmánk nemzetközi elismertségének növelését, a magyarországi publikációs aktivitás erősítését.

A Magyar Meteorológiai Társaság pályázatot ír ki a Götz Gusztáv Publikációs Díj elnyerésére azon Tagtársainknak, akik

  • elsőszerzős vagy levelezőszerzős publikációt közöltek rangos folyóiratban (Q1, Q2) a meteorológia/ klimatológia szakterületen (Atmospheric Science),
  • eddig megjelent idegen nyelvű cikkeikre történt független hivatkozásaik száma az MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára) szerint nem haladja meg a 250-et,
  • legalább 3 éve tagjai a Magyar Meteorológiai Társaságnak (s nincs tagdíjhátralékuk).

A pályázat beadási határideje az aktuális év utolsó napja: december 31. 

A Götz Gusztáv Publikációs Díj eddigi nyertesei:

2021: Haszpra Tímea, Kalmár Tímea, Molnár Gergely

2022: László Elemér, Kristóf Erzsébet, Varga Ákos

2023: Izsák Beatrix, Kristóf Erzsébet, Tóth Helga, Varga Ákos 

2024: Bölöni Gergely, Izsák Beatrix, Szentes Olivér