A Társaság tagja lehet az a személy, aki érdeklődik a meteorológia iránt és részt kíván venni a Társaság tevékenységében. A Társaság tagja lehet az a jogi személy, amelynek székhelye vagy telephelye Magyarországon van, és a Társaság munkáját hatékonyan elő kívánja segíteni.
A Társaság tagjai
– tagilletményként kapják a Társaság szakmai tájékoztatóját,
– kedvezményes áron kaphatják a Társaság szerkesztésében vagy kiadásában megjelenő egyéb kiadványokat,
– részt vehetnek a Társaság rendezvényein,
– nemzetközi konferenciákon, kongresszusokon, külföldi tanulmányutakon, esetleg más szakmai testület, intézmény megbízásából résztvevők felhatalmazás alapján a Társaságot is képviselhetik.

Aki a Társaság tagja kíván lenni, szándékát a belépési nyilatkozatkitöltésével és aláírásával jelzi a Társaság Titkárságának. A belépési nyilatkozatot ajánlóként aláíró két régebbi tag igazolja a szakma iránti érdeklődést. Ha nem tudja két taggal aláíratni, akkor a belépési nyilatkozat mellé írjon egy rövid levelet, amiben leírja, hogy miért szeretne a Társaság tagja lenni. A kitöltött belépési nyilatkozatot a következő elérhetőségek bármelyikére el lehet küldeni:

Postacím: 1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1.
E-mail cím: titkarsag@mettars.hu
Fax: (+36-1) 346–4725
Személyesen: 1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1.
(Lakatos Mónika)

A Társaság tagjai vállalják a tagdíj fizetését, melynek összege évente 5000 Ft/fő (és 2500 Ft/fő a 25 év alattiaknak, valamint a 65 év felettieknek, illetve azoknak a 65 év alattiaknak, akiknek csak nyugdíj jellegű bevételük van). A tagdíj adott naptári évre szól, esedékessége az adott év május 31. Új belépők esetén megengedett az időarányos (negyedéves) tagdíjfizetés lehetősége. A tagság a tagdíj megfizetésével válik érvényessé, melyet a következő számlaszámra kérünk átutalni:

Számlaszám: 10200830-32310140-00000000 (K&H Bank)

Amennyiben csekken vagy személyesen szeretné befizetni a tagdíjat, kérjük keresse fel Titkárságunkat a fenti e-mail címen, vagy telefonon:

Telefonszám: (+36-1) 346-4725

Belépési nyilatkozat letöltése