Steiner Lajos Emlékérem

A Steiner Lajos Emlékérem a Társaság kitüntetése. Adományozható a meteorológia tudományának fejlesztése, hazai, vagy nemzetközi elismerést szerzett meteorológiai kutatási eredmények, vagy a Társaság keretében és annak érdekében hosszú időn keresztül végzett kiemelkedően eredményes tudományos-társadalmi munka elismerésére. Elsősorban a Társaság tagjainak adományozható. Kivételes meteorológiai szakmai érdemek esetén – ha azok a hazai meteorológiai tevékenységet jelentősen támogatják, vagy előbbre viszik – rokon szakterületen alkotó, esetleg külföldi szakemberek is megkaphatják.
Évente általában egy Steiner Lajos Emlékérem kiadására kerülhet sor a kiküldött bizottság javaslata és a Választmány döntése alapján. Az Emlékérem ünnepélyes keretek között az évi Záróülésen, vagy a Közgyűlésen kerül átadásra. Az Emlékéremmel kitüntetett személy az adományozás évében nyilvános előadóülésen számol be szakmai tevékenységéről.
Az emlékérem 82 mm átmérőjű, 4 mm átlagos vastagságú bronz domborműves érem, amelyet Borsos Miklós szobrászművész tervezett.

A Steiner Lajos Emlékéremmel eddig kitüntetettek névsora:

1946:

H.J. Brovkin (Odessza)

1951:

Dési Frigyes, Bodolai István

1952:

Béll Béla, Berkes Zoltán, Ozorai Zoltán

1953:

Egerszegi Sándor, Kérdő István

1955:

Hajósy Ferenc, Wagner Richárd, Bodócs István, Berényi Dénes

1956:

Kulin István, Páter János

1958:

Dési Frigyes (másodszor), Simor Ferenc

1959:

Kéri Menyhért, Hille Alfréd, Réthly Antal

1960:

Kakas József

1961:

Aujeszky László

1962:

Takács Lajos

1963:

Aujeszky László (másodszor), Bacsó Nándor, Zách Alfréd

1965:

Péczely György

1966:

Flórián Endre, Réthly Antal (másodszor), Veres László

1968:

Mórik József

1971:

Schulhof Ödön, Czelnai Rudolf

1974:

Bucsy József, Predmerszky Tibor, Szakály József

1975:

Mikulás Konček, Ferdinand Samaj, Vladimir Peterka, Ján Otruba, Ambrózy Pál, Barta György, Dobosi Zoltán, Mészáros Ernő, Rajkay Ödön, Simon Antal, Szabó György, Tardos Béla, Boros József

1977:

Csaplak Andor, Fekete Zoltán

1978:

Barát József, Szász Gábor, Justyák János, Kőrösi György

1979:

Szakács Györgyné Farkas Amália, Láng Sándor, Salamin Pál, Varga-Haszonits Zoltán, Gaál Elek

1980:

Béll Béla (másodszor), Papp László, Rákóczi Ferenc, Szabó Emilné Papp Éva, Szilágyi Tibor, Tóth Pál

1982:

Antal Emánuel, Kozák Béla, Nagy István, Kozmáné Tóth Erzsébet, Makai Lászlóné Császár Margit

1983:

Lépp Ildikó, Gajzágó László

1984:

Bodolainé Jakus Emma, Mezősi Miklós

1985:

Kapovits Albert, Szepesiné Lőrincz Anna

1986:

Fodor István, Rákócziné Wagner Magdolna

1987:

Bartáné Kmetykó Katalin, Koppány György

1988:

Tänczer Tibor

1989:

Major György, Csomor Mihály, Takács Lászlóné Bónis Katalin

1990:

Böjti Béla, Szepesi Dezső

1991:

Götz Gusztáv

1992:

Tóth Géza

1993:

Práger Tamás

1994:

Mersich Iván

1995:

Faragó Tibor, Vissy Károly

1996:

Tar Károly

1997:

Maller Aranka

1998:

Starosolszky Ödön, Probáld Ferenc

1999-2000:

   Bartholy Judit, Hirling György, Mika János

2001:

Gyuró György, Ináncsi László

2002:

Bartha Imre, Horváth Ákos

2003:

Pusztainé Holczer Magdolna

2004:

Nagy Sándor

2005:

Bozó László, Kapitány Ervinné Németh Erika

2006:

Haszpra László

2007:

Heilingbrunnerné Bóna Márta

2008:

Horányi András

2009:

Geresdi István

2010:

Vig Péter

2011:

Lakatos Mónika, Molnár Ágnes

2012:

Weidinger Tamás

2013:

Pappné Ferenczi Zita

2014:

Tasnádi Péter

2015:

Szépszó Gabriella

2016:

Puskás János

2017:

Anda Angéla

2018:

Szentimrey Tamás

2019:

Putsay Mária