Szakirodalmi Nívódíj

A Szakirodalmi Nívódíj célja az MMT tagjait olyan átfogó művek írására, illetve egy kötetbe szerkesztésére serkenteni, amelyek alkalmasak a meteorológia fontosságának és korszerű színvonalának széleskörű megismertetésére. A díjat a célkitűzésnek megfelelő, magyar vagy angol nyelvű, meteorológiai tárgyú könyv, áttekintő tanulmány vagy cikkgyűjtemény formájában megjelent művek számára lehet odaítélni, amelyek az átadásnál legalább fél, de legfeljebb öt évvel régebbiek. A Magyar Meteorológiai Társaság a Nívódíjat évente egy alkalommal, a Közgyűlésen adja ki. Szakirodalmi Nívódíjat elsősorban a Társaság tagjai kaphatnak. A díjhoz sorszámozott oklevél és plakett tartozik, amelyhez az MMT a tárgyévben adott lehetősége szerint további pénz- és tárgyjutalmat rendelhet, illetve külső forrástól e célra elfogadhat.

Szakirodalmi Nívódíjas művek jegyzéke:

1970:

Mészáros Ernő: On the thermodynamics of the condensation on water soluble and mixed nuclei. Időjárás, 1969, 73. évf., 1-11. old.

Bodolai István és Bodolainé Jakus Emma: Some meso-scale particularities in the pattern of cyclonal precipitations. Időjárás, 1969, 73. évf., 257-264. old.

1971:

Dési Frigyes és Rákóczi Ferenc: A légkör dinamikája. Egyetemi tankönyv, Tankönyvkiadó, Budapest, 1970, 483 old.

1972:

Kakas József, Kéri Menyhért és Péczely György (szerkesztők): Climatic atlas of Europe I. Maps of mean temperature and precipitation. (Technical supervisor: Ferdinand Steinhauser) WMO – UNESCO – Cartographia, Budapest, 1970, 28 tábla

1973:

Justyák János, Mihailo Scserban, Kéri Menyhért, Szász Gábor, Nagy Lajos, Fodor István, Kádár László és Félegyházy Enikő: Acta Geographica Debrecina Fasciculus professori Dionysio Berényi LXX annos nato de discipulis et collegis suis dedicatus et in memoriam ex eo tempore defuncti editus. Acta Geographica Debrecina, 1969/70 Tomus XV-XVI (Seriei VIII-IX), KLTE, Debrecen, 1971, 197-303. old.

1974:

Czelnai Rudolf: Mintapontok alapján számított havi területi csapadékátlagok konfidencia szintjei Magyarországon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Kisebb Kiadványai 38. kötet, Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 1972, 83 old.

1975:

Götz Gusztáv és Szalay Gabriella: Cellás konvekció a légkörben és néhány sajátossága az észak-atlanti térségben. Időjárás, 1973, 77. évf., 12-24. old.

Szász Gábor: A talajfelszín közelében képződő csapadékmennyiség meghatározása. Időjárás, 1972, 76. évf., 208-222. old.

1976:

Probáld Ferenc: Budapest városklímája. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974, 127 old.

1977:

Major György: A nap rövidullámú sugárzásának elnyelődése a légkörben. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Kisebb Kiadványai 40. kötet, Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 1976, 49 old.

1979:

Hajósy Ferenc, Kakas József és Kéri Menyhért: A csapadék havi és évi összegei Magyarországon a mérések kezdetétől 1970-ig. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Hivatalos Kiadványai XLII. kötet, Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 1975, 355 old.

1980:

Péczely György: Éghajlattan. Egyetemi tankönyv, Tankönyvkiadó, Budapest, 1979, 336 old.

1982:

Fodor István: A barlangok éghajlati és bioklimatológiai sajátosságai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981, 191 old.

1983:

Götz Gusztáv és Rákóczi Ferenc: A dinamikus meteorológia alapjai. Egyetemi tankönyv, Tankönyvkiadó, Budapest, 1981, 484 old.

1984:

Práger Tamás: Numerikus prognosztika I. A hidrodinamikai előrejelzés elmélete. Egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1982, 327 old.

1985:

Bodolainé Jakus Emma: Árhullámok szinoptikai feltételei a Duna és a Tisza vízgyűjtő területén. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Kisebb Kiadványai LVI. kötet, Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 1983, 126 old.

1986:

Fekete Katalin, Popovics Mária és Szepesi Dezső: Légszennyező anyagok transzmisszójának meghatározása. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Hivatalos Kiadványai LV. kötet, Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 1983, 168 old.

1987:

Farkasné Takács Olga, Major György, Nagy Zoltán és Rimócziné Paál Anikó: A napenergia hasznosítás meteorológiai megalapozása Magyarországon. Építéstudományi Intézet, Budapest, 1985, 189 old.

1988:

Dévényi Dezső és Gulyás Ottó: Matematikai statisztikai módszerek a meteorológiában. Egyetemi tankönyv, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988, 443 old.

1989:

Tänczer Tibor: Műholdmeteorológia. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988, 272 old.

Szász Gábor: Agrometeorológia – általános és speciális. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1988, 462 old.

1990:

Szepesi Dezső: Compendium of regulatory air quality simulation models. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989, 516 old.

1991:

Faragó Tibor, Iványi Zsuzsanna és Szalai Sándor (szerkesztők): Az éghajlat változékonysága és változása II. A légkör összetételének és az éghajlat jellemzőinek változása, a változások megfigyelése, modellezése, előrejelzése és hatásai. Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 1991, 218 old.

1992:

Götz Gusztáv, Mészáros Ernő és Vali Gábor: Atmospheric particles and nuclei. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991, 274 old.

1993:

Dávid Aranka, Takács Olga és Tiringer Csaba: A sugárzási egyenleg eloszlása Magyarországon az 1951-1980-as időszak adatai alapján. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Kisebb Kiadványai 66. kötet, Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 1990, 94 old.

1994:

Tar Károly: Magyarország szélklímájának komplex statisztikai elemzése. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Kisebb Kiadványai 67. kötet, Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 1991, 124 old.

1996:

Simon Antal és Tänczer Tibor (szerkesztők): Fejezetek a magyar meteorológia történetéből 1971-1995. Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 1995, 429 old.

1997:

Rákóczi Ferenc: Planetáris meteorológia. Egyetemi jegyzet, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993

1998:

Mészáros Ernő: Levegőkémia. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 1997, 167 old.

Bodolainé Jakus Emma: Magyar szinoptikus meteorológiai kutatások 1955-1995. Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 1996, 217 old.

1999:

Szász Gábor és Tőkei László (szerkesztők): Meteorológia mezőgazdáknak, kertészeknek, erdészeknek. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1997, 722 old.

Justyák János: A kontinensek éghajlatát leíró egyetemi és főiskolai jegyzetsorozat. Európa éghajlata.KLTE, Debrecen, 1994, 135 old.; Afrika éghajlata. KLTE, Debrecen, 1994, 211 old.; Észak-Amerika és az Északi-sarkvidék éghajlata. KLTE, Debrecen, 1994, 154 old.; Ausztrália és Óceánia éghajlata. KLTE, Debrecen, 1995, 100 old.; Az Antarktisz éghajlata. KLTE, Debrecen, 1996, 77 old.; Ázsia éghajlata. KLTE, Debrecen, 1997, 201 old.; Közép- és Dél-Amerika éghajlata. KLTE, Debrecen, 1997, 142 old.

2000:

Unger János: Lokális és mikroklímák földrajz, geográfus és környezettan szakos egyetemi és főiskolai hallgatók számára. JATE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék, Szeged, 1997, 157 old.

2001:

Czelnai Rudolf: A világóceán. Modern fizikai oceanográfia. Vince Kiadó, Budapest, 1999, 182 old.

2002:

Simon Antal (szerkesztő): Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1801-1900-ig Réthly Antal feljegyzései alapján I-II. Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 1998-1999, 1369 old.

2003:

Götz Gusztáv: Káosz és prognosztika. Szemelvények a dinamikai rendszerek elméletének és légkördinamikai alkalmazásának témaköréből. Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 2001, 490 old.

2004:

Mersich Iván, Práger Tamás, Ambrózy Pál, Hunkár Márta és Dunkel Zoltán (szerkesztők): Magyarország éghajlati atlasza. Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 2003, 107 old.

2005:

Geresdi István: Felhőfizika. Dialog Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2004, 272 old.

2006:

Matyasovszky István: Statisztikus klimatológia. Idősorok elemzése. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2002, 317 old.

2007:

Bozó László, Mészáros Ernő és Molnár Ágnes: Levegőkörnyezet. Modellezés és megfigyelés. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006, 251 old.

2008:

Sándor Valéria, Wantuch Ferenc: Repülésmeteorológia. Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 2005, 272 old.

2009:

Weidinger Tamás, Tasnádi Péter (szerkesztők): Klasszikus dinamikus meteorológiai példatár I. A légköri termodinamika és sztatika. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2007, 366 old.

2010:

Mészáros Ernő: A levegő megismerésének története. MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 2008, 195 old.

2011:

Ács Ferenc: A talaj-növény-légkör rendszer meteorológiai alkalmazású modellezése. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2008, 249 old.

2012:

Haszpra László: Atmospheric Greenhouse Gases: The Hungarian Perspective. Springer, 2011, 393 old.

2013:

Bartholy Judit, Bozó László, Haszpra László: Klímaváltozás-2011. Klímaszcenáriók a Kárpát-medence térségére.

2014:

Molnár Ágnes, Gelencsér András: Levegőkörnyezet és az emberi tevékenység.

2015:

Jánosi Imre, Tél Tamás: Bevezetés a környezeti áramlások fizikájába.

2016:

Szunyogh István: Applicable atmospheric dymanics. Techniques for the exploration of atmospheric dynamics.

2017:

Bozó László, Mészáros Ernő: A légtüneménytantól a káoszelméletig. Magyar meteorológiai bibliográfia.

2018:

Kolláth Kornél, Simon André, Pátkai Zsolt, Fejes Edina, Horváth Ákos, Kiss Márton, Németh Mózes, Fehér Balázs, Szabó Dorottya: Felhőatlasz. A felhőkről mindenkinek.

2019:

Bátkai András, Csomós Petra, Faragó István, Horányi András és Szépszó Gabriella (szerk.): Methematical Problems in Meteorological Modelling