BARCZA ZOLTÁN
(Bonyhád, 1971. január 9.)

1994-ban az ELTE-n meteorológus szakon végzett, diplomamunkájának címe: “Globális spektrális sekélyvíz modell adaptálása a hazai számítástechnikai környezetre”.

Egyetemi oktatóként a kutatói és fejlesztői munkát európai szinten ismert és elismert szinten több, mint 25 éve végzi. 2012-ben habilitált. A fiatal meteorológusok számára tudását, szakmaszeretetét számos tárgy oktatójaként, valamint diplomamunka és PhD témavezetőként adja át. Számos tudományos diákköri munkát végző meteorológus diáknak, valamint diplomamunkát és szakdolgozatot készítő hallgatónak témavezetője.

Szakmai elismerései közül a legfontosabbak: 1997-ben elnyerte a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium tanulmányi ösztöndíját, MTA Szádeczky-Kardoss Elemér publikációs díjat kapott 2001-ben, Bolyai János kutatási ösztöndíjat nyert 2003-ban, MMT Róna Zsigmond díjat nyert 2004-ben, és Pro Meteorológia díjat kapott 2009-ben. 2012-ben – megosztva – a Meteorológiai Világszervezett Norbert Gerbier-MUMM International Award díjat kapott. 2021-ben az MMT Steiner Lajos Emlékérem kitüntetésben részesült, 2022-ben az ELTE TTK dékántól Tudomámyos Diákköri Érem kitüntetést vehetett át. 2023-ban MMT Berényi Dénes Emlékdíj kitüntetéssel ismerték el az agrometeorológia területén végzett kiemelkedő munkáját.

Munkahely:
1994 – Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológai Tanszék, Budapest

Tudományos fokozat: PhD 2001 – Summa Cum Laude
A disszertáció címe: A légkör és a bioszféra közötti hosszú távú CO2 kicserélődés Magyarországon

Kutatási területei:
– planetáris határréteg meteorológia, eddy kovariancia méréstechnika
– hosszú távú, direkt szén-dioxid kicserélődés meghatározása
– a vegetáció szénháztartásának meghatározása, a klimatikus hatások elemzése
– turbulens transzport forrásterületének meghatározása
– országos léptékű bioszférikus üvegházhatású gázmérleg becslése
– biogeokémiai modellezés

 

Vissza