BARTHOLY JUDIT
(Budapest, 1952. november 7.)

1976-ban diplomázott az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Természettudományi Karán (TTK-án) meteorológia–matematika tanári szakán, diplomamunkájának a címe: „Az 500 hPa-os magassági mezők természetes ortogonális sorfejtése”. 1978-ban egyetemi doktori címet szerzett az ELTE Meteorológiai Tanszékén. 1988-ban elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Tudományos Minősítő Bizottsága által odaítélt kandidátusi fokozatot. 1996-ban az ELTEn habilitált, 2006-ban megszerezte az MTA doktora címet.

1976 és 1985 között az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlati előrejelző csoportjának tudományos segédmunkatársa, majd munkatársa beosztásban dolgozott. 1985 és 1988 között az MTA Tudományos Minősítő Bizottság ösztöndíjasa volt. 1985 és 1986 között Washingtonban volt ösztöndíjas. 1988 és 1992 között az OMSZ Központi Meteorológiai Intézet tudományos titkáraként dolgozott. 1992-től az ELTE TTK Meteorológiai Tanszék oktatója, 1992 és 2000 között docens, 1996 és 2017 között tanszékvezető, 2000 és 2022 között egyetemi tanár, 2009-2012-ig volt az ELTE Természettudományi Kar Tudományos Dékánhelyettese, majd 2012-2018-ig a Földtudományi Intézet igazgatója. 2018-22-ig az ELTE Földtudományi Doktori Iskola vezetője. 2022-től professor emerita.

1988 óta a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Meteorológiai Tudományos Bizottságának a tagja. 2014 és 2021 között két cikluson át az MTA Meteorológus Tudományos Bizottságának az elnöke.
Kutatási területe az éghajlattan, a statisztikus klimatológia, globális klímaváltozás, városklíma, alkalmazott klimatológia, megújuló erőforrások és a matematikai módszerek légkörtudományi alkalmazása. Ezen témakörökben számos hazai és nemzetközi tudományos projektben vett részt, témavezetőként illetve konzorciumi tagként.
Publikációnak elérhetősége: https://m2.mtmt.hu/api/author/10003656 ,
ORCID: 0000-0002-3911-7981
1990-től a Légkör folyóirat szerkesztő bizottságának tagja. A Magyar Meteorológiai Társaság (MMT) 1988-ban Róna Zsigmond Díjban, 2001-ben a Steiner Lajos Emlékérem kitüntetésben, 2014-ben Hegyfoky Kabos Emlékéremben részesítette. Az MMT 2022-ben tiszteleti taggá választotta.
2009-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült. A környezetvédelmi miniszter 2007-ben Pro Meteorologia, az agrárminiszter 2012-ben Schenzl Guidó Díj adományozásával ismerte el sok évtizedes munkásságát.

 

Vissza