Dr. Hallamáné Lépp Ildikó
(Budapest, 1931. október 6. ‒ Budapest, 2020. augusztus 9.)

Arany- és gyémánt-diplomás meteorológus a budai Szent Margit Gimnáziumban érettségizett 1950-ben, majd ugyanebben az évben felvették az ELTE meteorológus szakára, ahol 1954-ben szerzett diplomát. Már az egyetem évei alatt demonstrátor volt. A nyári szünidőben dolgozott az Intézetkülönböző osztályain. Az oklevél megszerzése után 1954. szeptember 15-én belépett az Országos Meteorológiai Intézet Prognózis Osztályára, ahol vezető technikusként dolgozott előbb aeroszinoptikusi, majd szinoptikusi beosztásban. 1955. június 1-én a Ferihegyi repülőtéri szol-gálatba helyezték át, mint „időjelzőt”, tudományos segédmunkatársi rangban. 1957-ben ismét az Intézet Időjelző Osztályán dolgozott, majd 1958. január elsejével visszakerült Ferihegyre, ahol 1964. január elsején megbízták az osztályvezető helyettesi teendők ellátásával. Az operatív munka ellátása mellett a repüléssel kapcsolatos gyakorlati szinoptikai kérdésekkel foglalkozott. Érdeklődött a radarmeteorológia iránt is. 1965-től a repülő- és irányító személyzet meteorológiai kiképzésben vett rendszeresen részt. 1969. január elsején előléptették osztályvezetőnek, majd 1971. január elsején ő lett a Repülésmeteorológiai Főosztály vezetője. Egy átszervezés során megszüntették a főosztályt, s 1974.április 1-jén a Közforgalmi Repülésmeteorológiai Osztály vezetőjévé nevezték ki, tudományos főmunkatársi besorolásban. Jó angol és német tudását hasznosítva, hazai munkái mellett nemzetközi tevékenységet is kifejtett. Bécsben volt három hónapos radarmeteorológiai tanulmányúton. 1969‒1974 között a WMO VI. (Európa) Régiója Telekommunikáció Munkacsoportjában képviselte a Szolgálatot, 1971-től pedig WMO Repülésmeteorológiai Bizottságának (Commission for Aeronautical Meteorology ‒ CAeM) volt magyar tagja, egyúttal az ICAO és a Szolgálat összekötőjeként is tevékenykedett. 1975. október 7-e és 1979. július 31-e között a Meteorológiai Világszervezet (WMO) genfi központjában dolgozott szaktisztviselőként a Globális Adatfeldolgozó Rendszer Osztályon ahol WWW (Időjárási Megfigyelő Rendszer) globális adatfeldolgozó rendszer teljesítmény ellenőrző munkálataiban vett részt. Hazatérés után a Központi Meteorológiai Intézetben (KMI) kapott csoportvezetői megbízást, tudományos főmunkatársi rangja megtartásával. 1982‒85-ben a BME Közlekedésmérnöki Karán a Hajózási Üzemmérnöki szak hallgatóinak meteorológiát oktatott. 1984-ben a KMI-ből áthelyezték az OMSZ Központi Hivatalába a Kutatási és Szolgálatfejlesztési Osztályra főmunkatársi munkakörbe, éghajlat-kutatási és szolgáltatási referensként. 1986. december elsején vonult nyugállományba. Nyugdíjba vonulása után az MMT-ban aktív tevékenykedett, ügyvezető főtitkár volt 1992‒93-ban. Munkája elismerésként 1970-ben Kiváló Dolgozó kitüntetést kapott. A Magyar Meteorológiai Társaság 1983-ban Steiner Lajos Emlékéremmel tüntette ki, 2006-ban Tiszteleti Tagjává választotta. Nyugdíjas éveiben aktívan közreműködött a Szent Margit Gimnázium Budai Margitosok Baráti Körében.

 

Vissza