Kozmáné Tóth Erzsébet
(Csorvás, 1935. október 7. – Budapest, 2011. június 3.)

1957-ben szerzett meteorológus diplomát az ELTE TTK-n. Az Országos Meteorológiai Intézetben (OMI-ban) helyezkedett el. Részt vett a Balaton kutatási programban. Egyetemi doktori disszertációjának címe: Turbulens átviteli folyamatok a talajközeli légtérben (ELTE, 1967).
1968-ban hosszabb angliai tanulmányúton vett részt. Egyik megalapítója volt az OMI-n belül a szántóföldi és terepméréseken alapuló agrometeorológiai kutatásoknak. A Szarvasi Öntözési Kutató Intézettel együtt működve kezdték meg munkatársaival Szarvason, majd másutt is az országban a növények vízfogyasztásának mérését evapotransirométerekkel, azzal a céllal, hogy meghatározzák vízfelhasználását és annak dinamikáját. 1973-ban a Központi Légkörfizikai Intézet (KLFI) Hő- és Vízháztartási Osztályának lett a vezetője, majd 1981-ben a KLFI igazgatóhelyettesének nevezték ki. Részt vett és irányította nagyobb tavaink vízmérlegének alakulását döntően befolyásoló meteorológiai tényezők szerepének feltárását.
Szerkesztője és részben szerzője A Fertő-tó természeti adottságai című monográfiának, amely az osztrák szakemberekkel közösen végzett munkát foglalja össze. Jelentős érdeme volt a Komplex Integrált Konzervipari Számítógépes Termelésirányítást Előkészítő Kutatások koordinálásában és sikeres lebonyolításában. Titkárként igen aktívan részt vett a Magyar Meteororológiai Társaság (MMT) Agrometeorológiai Szakosztály munkájában. 1982-ben MMT Steiner Lajos emlékérem kitüntetést kapott. 1996-ban az MMT Berényi Dénes díj kitüntetésben részesült.
1984-ben a Központi Meteorológiai Intézet (KMI) igazgatóhelyettesévé nevezték ki. E minőségében dolgozott 1990. október 10-én bekövetkezett nyugállományba vonulásáig. Igen jelentős szakirodalmi munkát végzett.

 

Vissza