PRÁGER TAMÁS
(Budapest, 1949. május 31.)

Práger Tamás a jeles eredménnyel befejezett középiskolai tanulmányok és a katonai szolgálat után az 1968-69-es tanévet a BME Vegyészmérnöki Karán végezte, majd az ELTE-n folytatta tanulmányait. Erős matematikai érdeklődése miatt tanulmányait az ELTE TTK matematikus szakán folytatta. 1972-től a meteorológus kiegészítő szakon folyó képzésben is részt vett. 1974-ben védte meg diplomamunkáját jeles minősítéssel, és ezzel okleveles matematikus, meteorológus képesítést szerzett.
1974. szeptember 1-én az Országos Meteorológiai Szolgálat Központi Meteorológiai Intézetében tudományos munkatársként kezdett dolgozni. 1975 szeptemberétől ösztöndíjas aspiráns Moszkvában, a Szovjetunió Hidrometeorológiai Kutatóközpontjában, 1978-ban itt védte meg kandidátusi értekezését, s a fizikai-matematikai tudomány kandidátusává nyilvánították. Dolgozatának címe: „Regionális teleszkópikus prognózis modell a primitív egyenletek alapján, a megmaradási törvények teljesülése mellett” (orosz nyelven).
1979. január 1-től az ELTE Meteorológiai Tanszékén dolgozott adjunktusi, majd 1982-től docensi beosztásban. 1987-ben áthelyezéssel az OMSZ Központi Légkörfizikai Intézetébe került, ahol a Légkördinamikai Osztály vezetésével bízták meg.
Az ELTE Meteorológiai Tanszékén eközben folyamatosan részt vett a hallgatók oktatásában, kedvenc tantárgya a numerikus prognosztika volt. Az átadott elméleti ismeretek szigorú számonkérése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az OMSZ számos dolgozója a világ vezető numerikus előrejelző központjában is megállják helyüket.
Az Országos Meteorológiai Szolgálatnál 1990-től a Légkörfizikai Intézet igazgatója, majd 1991-től a megalakuló Levegőkörnyezeti Megfigyelési Főosztály vezetője volt 1998 végéig. Egyik fő kezdeményezője volt a földfelszíni megfigyelő hálózat automatizálásának. Irányítása alatt valósult meg az MRL-5 radarok automatizálása, a villámlokalizációs hálózat kiépítése, majd a kezdeti lépések megtétele a radar hálózat korszerűsítése érdekében.
1999-től 2002-ig a Kutatási és Fejlesztési Főosztály vezetője volt. Munkájával, tenni akarásával segítette, támogatta a korszerű megfigyelés alapjainak megteremtését. 2009-ben vonult nyugdíjba.
Az MMT Választmánya 2023-ban tiszteleti taggá választotta.
Kitüntetései:
1980 – Róna Zsigmond Díj (Magyar Meteorológiai Társaság)
1984 – MMT Szakirodalmi Nívódíj
Práger Tamás: Numerikus prognosztika I. A hidrodinamikai előrejelzés elmélete. Egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1982, 327 old.
1993 – Steiner Lajos Emlékérem (Magyar Meteorológiai Társaság)
1996 – Pro Meteorologia (Környezetvédelmi Minisztérium)
2004 – MMT Szakirodalmi Nívódíj
Mersich Iván, Práger Tamás, Ambrózy Pál, Hunkár Márta és Dunkel Zoltán (szerkesztők): Magyarország éghajlati atlasza. Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 2003, 107 old.
2013 – Schenzl Guido Díj (Agrárminisztérium)
2019 – Életfa Emlékplakett Bronz Fokozat (Agrárminisztérium)

 

Vissza