KözgyűlésKedves Tagtársak,
Az MMT elnöke és főtitkára az Alapszabály 11.§ (1) bekezdés c) pontjában és a (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően összehívja a Társaság rendes Közgyűlését 2019. május 23-án, csütörtökön, 13.00 órára.
Az Alapszabály 12.§ (2) bekezdés értelmében a Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagoknak legalább a fele, plusz 1 fő jelen van.
Határozatképtelenség esetén a 12.§ (3) bekezdés szerint a megismételt Közgyűlést, változatlan napirenddel 2019. május 23-án, csütörtökön, 13 óra 45 percre hirdetjük meg, mely ülés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
Tervezett napirend és további részletek a meghívóban.
További híreink