GERESDI ISTVÁN
(Baja, 1956. augusztus 17.)

Egyetemi tanulmányait Szegeden a József Attila Tudományegyetemen végezte, 1980-ban szerzett diplomát fizikus szakon.

A diploma megszerzését követően az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) Alkalmazott Felhőfizikai Központjában helyezkedett el, ahol 1991-ig volt alkalmazásban. Ezután a Nefela Dél-Magyarországi Jégeső-elhárító Egyesülésben dolgozott 1995-ig. 1995-től dolgozik a  Pécsi Tudományegyetem Földrajzi és Földtudományi Intézetében. 2007-től a PTE egyetemi tanára. 2007 és 2013 között a Természettudományi Kar dékánja, 2017 és 2019 között a Földrajzi és Földtudományi Intézet igazgatója volt. Kutatási területe a zivatarok kialakulásának, valamint a felhőfizikai és felhőkémiai folyamatok számítógépes modellezése. Kandidátusi értekezését 1992-ben védte meg Zivatarfelhők mikrofizikájának számítógépes modellezése címen. 2006-ban azt MTA doktora minősítést szerezte meg. Témavezetőként számos sikeres PhD hallgató kutatómunkáját irányította.

1998, 1999 és 2000-ben és 2014-ben az USA Nemzeti Légkörkutató Intézetében (NCAR, Boulder, Colorado) vendégkutatói meghívásnak tett eleget.

1998-tól az Magyar Meteorológiai Társaság (MMT) választmányának tagja. 2008 és 2016 között az International Commission on Clouds and Precipitation választott tagja. 1999-től MTA, Meteorológiai Tudományos Bizottság választott tagja, 2021-től a bizottság elnöke. 1997-től az Időjárás folyóirat, 2014-től a Meteorologische Zeitschrift folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

2002-ben kapta meg a környezetvédelmi minisztertől a Pro Meteorología emlékplakettet. 2009-ben az MMT Steiner Lajos Emlékérem kitüntetésben részesült. 2010-ben a környezetvédelmi miniszter Schenzl Guido-díjban ismerte el több évtizedes kiemelkedő munkásságát. 2020-ban a Magyar Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozat) kitüntetést kapta meg.

 

Vissza