VIG PÉTER
( Budapest, 1948. május 1. )

Az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karán szerzett okleveles erdőmérnöki diplomát. Diplomatervének címe: Sopron város környéki erdők közjóléti értékének meghatározása.
1973-74-ben az újkéri Dózsa Népe Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben dolgozott erdészeti ágazatvezetőként.
1974-től 1984-ig a soproni Roth Gyula Erdészeti Szakközépiskolában tanított, eközben a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen erdőmérnök-tanári (1978), majd az Erdőmérnöki Karon erdészeti növényvédelmi szakmérnöki (1980) oklevelet szerzett.
1984-ben kezdte meg tevékenységét az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Kar Termőhelyismerettani Tanszékén egyetemi tanársegédként, 1990-egyetemi adjunktusi, 2003-ban egyetemi docensi kinevezést kapott. Munkája során a légkörrel kapcsolatos tantárgyak oktatása, fejlesztése, kialakítása volt a feladata a karon oktatott összes szak számára (erdészeti éghajlattan, meteorológia, levegőtisztaság-védelem, erdészeti klimatológiai módszerek…) 1989-ben egy belföldi tanulmányút keretében Budapesten, Szarvason, Keszthelyen és Debrecenben ismerkedett meg a kor hazai agrometeorológiai kutatási módszereivel. Ennek kapcsán lehetősége nyílott bekapcsolódni a Síkfőkút Projekt munkájába, melynek eredményeként 1995-ben megvédhette egyetemi doktori disszertációját Debrecenben, Egy síkfőkúti tölgyes talajhőforgalma címen. Ph.D. fokozatát is a Debreceni Egyetem Természettudományi Karán szerezte meg 2002-ben A klimatikus változások hatásai egy középkorú bükkös vízháztartására című disszertációja alapján. A dolgozat alapjául szolgáló adatokat egy több pályázat által támogatott, saját kiépítésű erdei mikroklíma kutató bázis üzemeltetése során nyerte. A mérőhely adatait jól tudta használni a katedrán, tudományos konferenciákon, az általa vezetett hat országos tudományos diákköri és harmincegy diploma dolgozat témavezetése során. Oktatóként a tehetséggondozást tekintette a legfontosabb feladatának. 1988-tól kari, majd egyetemi TDK-titkári feladatokat látott el nyugdíjazásáig, tagja volt az Országos Tudományos Diákköri Tanácsnak, számos országos konferencia zsűrijében szerepelt, szervezte a XXV. OTDK Agrártudományi Szekcióját. Munkáját 2003-ban OTDT Mestertanári aranyéremmel és Fáy András díjjal, 2011-ben Jubileumi OTDT Emlékéremmel ismerték el.
Kutatói munkájának homlokterében erdő – klíma kapcsolat és az erdő mikroklímája állott. Ezek a kérdések foglalkoztatták tanulmányútjai során (1987. 1 hét Brno – Vysoké Skola Zemedelská; 1991. 1 hét Göttingen – Georg August Universität; 1992. Besancon – Pro Silva Konferencia; 1992. Berlin – IUFRO Konferencia; 1993. 1 hét Wien – BOKU; 1995. 1 hét Göttingen – Georg August Universität, 2001. Freiburg, Albert Ludvigs Universität). A Magyar Meteorológiai Társaságba is a szakmaközi kapcsolatok kiépítésének és elmélyítésének szándékával lépett be. 1990. óta az Országos Választmány tagjaként szervezte az Erdő-Klíma konferenciákat 1997, 2003, 2006, 2009-ben, valamint az MMT XVIII. vándorgyűlését 2000-ben. A meteorológiai tudományos napokon tartott előadásait is az interdiszciplinaritás jellemezte. Szakmai teljesítményét 1995-ben a Berényi Dénes Díj, 2010-ben a Magyar Meteorológiai Társaság (MMT) Steiner Lajos Emlékérem odaítélésével jutalmazták. Nyugdíjba vonulásáig (2012) az MTA Meteorológiai Bizottság Agrometeorológiai Albizottság tagjaként tevékenykedett.

 

Vissza