TASNÁDI PÉTER
(Budapest, 1942)

1965-ban az ELTE TTK matematika-fizika tanár, meteorológus szakján szerzett diplomát. Szakdolgozatát a szélmezők statisztikai szerkezetének vizsgálatából írta.

1965-66-ban az OMI tudományos segédmunkatársa, 1966-tól nyugdíjazásáig az ELTE TTK tanára, 1966-2000-ig az Általános Fizika tanszék, azóta a Meteorológiai tanszék munkatársa, egyetemi tanári kinevezést 2002-ben kapott.

Kutatási területe a fémek mechanikai tulajdonságainak vizsgálata, a fizikatanítás módszertana és a dinamikus meteorológia. Egyetemi doktori disszertációját 1971-ben, kandidátus értekezését 1992-ben védte meg, mindkettőt a fizikai modellalkotás témaköréből. 2000-ben az ELTE TTK-n habilitált fémfizikai témából.
Pályája során több vezetői pozíciót is betöltött, 1992-97-ig a BDTF Fizika Tanszékének vezetője (félállásban), 1997-2007-ig az ELTE TTK Általános és oktatási dékánhelyettese, 2001-2003-ig a Környezetfizikai Tanszékcsoport vezetője, 2007-2012-ig az ELTE TTK Oktatásmódszertani Centrumának vezetője.
Számos ösztöndíjat, szakmai elismerést és állami kitüntetést kapott; Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1976), Széchenyi Professzori ösztöndíj (1997-2001), Széchényi ösztöndíj (2003-2004), Szent Gellért Érdemérem arany fokozata (2002), ELTE TTK Tudományos Diákköri Érem (2002), Köztársasági Érdemkereszt ezüst fokozata (2003), Honvédelemért kitüntetés (ezüst fokozat, 2004), Magyar Érdemrend Tisztikeresztje (2017), Magyar Meteorológiai Társaság publikációs díj (2009), Egyetemi magántanári cím ELTE (2014), Steiner Lajos Emlékérem (2014), Schentzl Guidó díj (2018).

Tanári, ismeretterjesztő, és tankönyvírói tevékenysége kiemelkedő. Több mint 150 szakdolgozati és TDK munkát vezetett, a Neveléstudományi és a Környezettudományi doktori iskola alapító tagja. Sikeres PhD munkák témavezetője. Több mint húsz a közoktatásban és az egyetemi oktatásban használt tankönyvet és módszertani munkát írt társszerzőkkel. Fontosabb könyvei: Jánossy-Tasnádi-Gnadig: Vektorszámítás I-III., Tasnádi-Skrapits-Bérces: Általános Fizika I-II, Weidinger-Tasnádi: Dinamikus Meteorológia Feladatgyűjtemény, Dinamikus Meteorológia, Juhász-Tasnádi-Jenei-Gócz: A Fizika tanítása I-III. Publikációinak teljes listája megtalálható az MMT-ben. Az MMT 2023-ban tiszteleti taggá választotta.

 

Vissza