DÉVÉNYI DEZSŐ
(Keszthely, 1948. június 4. – Boulder, 2009. november 26.)

1973-ban az ELTEn szerzett matematika-fizika tanári és meteorológus oklevelet. Egyetemi tanulmányai után az Országos Meteorológiai Szolgálatnál helyezkedett el, ahol elsősorban dinamikus meteorológiával és ezen belül numerikus prognosztikai kutatásokkal foglalkozott. Elsődleges feladata volt a légköri folyamatok modellezése és a kapcsolódó sztochasztikus és dinamikus módszerek fejlesztése. 1975–76-ban részt vett egy leningrádi, adatasszimilációs tanulmányúton, majd néhány évvel később Észak-Koreában meghívottként elméleti meteorológiai előadásokat tartott – mintegy fél éven keresztül.
1976-tól a Szolgálat Numerikus Experimentációs Csoportjának tagja, majd 1979 és 1984 között a Központi Hivatal tudományos titkára. 1984-tôl több vezetői posztot is betöltött: a Hidrometeorológiai Osztály, majd 1985-tôl a Numerikus Módszerfejlesztő Osztály, 1988-tól a Távelôrejelzési Osztály, majd 1991-tôl az Előrejelző Főosztály vezetője lett.
1991-ben szerezte meg az MTA kandidátusi minősítését „Műholdas adatok alkalmazása a meteorológiai mezők objektív analízisében” című disszertációjának megvédésével. Még abban az évben az Egyesült Államokbeli Colorado államban vállalt kutatói tevékenységet, a NOAA Előrejelző Rendszerek Laboratóriumában (Forecast Systems Laboratory), ahol 1993-ig dolgozott. 1994-ben elvállalta az OMSZ elnökhelyettesi feladatait, így – mint később kiderült, átmeneti időre – hazatért, Magyarországra. 1995-ig szolgált elnökhelyettesként, majd, a negyvenes éveinek derekán családjával együtt úgy döntött, hogy munkáját Amerikában, Boulderben a már korábban megismert NOAA intézetben folytatja. 1996-ban kandidátusi címét PhD fokozatként ismerték el az ELTE-n, valamint doktori habilitációs vizsgát tett.
Mintegy 15 éven keresztül – az OMSZ-ban főállásban végzett munkája mellett – tanított az egyetemen, s Gulyás Ottóval közösen készítették az 1988-ban, a Tankönyvkiadó gondozásában is megjelent, „Matematikai statisztikai módszerek a meteorológiában” című egyetemi tankönyvüket. Ezzel a jegyzettel elnyerték az MMT Szakirodalmi Nívódíját.
1983 és 2001 között 14 meteorológus hallgató diplomamunkáját segítette témavezetőként. Az egykori hallgatók egy része különböző szakterületeken az Országos Meteorológiai Szolgálatnál dolgozik ma is. Vannak köztük szép számmal külföldön nevet szerzett kutató tudósok éppúgy, mint a magán-meteorológia területére tért egykori tanítványok is. Két, ma már Amerikában élő szakember – Borbás Éva és Gyarmati Györgyi – PhD témavezetése is az ő nevéhez kötődik.
Szerette és támogatta az arra érdemes fiatalokat, a velük való foglalkozást, szakmai felkarolásukat is szívügyének tekintette. Az ô javaslatára szervezték meg 2009 júniusában Visegrádon az első magyarországi klímadinamikai nyári iskolát is. 3 könyv, 20, referált folyóiratban megjelent cikk, és 55 lektorált konferencia-cikk és más publikáció őrzi a nevét.
Amikor tehette, igyekezett részt venni magyarországi rendezvényeken is, 2009. októberben így találkoztunk vele az Magyar Meteorológiai Társaság (MMT) Dobosi professzor emlékülésén az OMSZ székházában. Boulderbe visszatérve 2009. november 26-án váratlan elhunyt.
Dévényi Dezső váratlan halála után a kortársak, a kollégák és a tanítványok megrendülten szembesültek a hatalmas űrrel. 2010. júniusban az MTA Légkördinamikai Albizottsága nyolc előadásból álló Emlékülést tartott, az előadások anyaga az MTA/MTB honlapján (http://mtb.met.hu) elérhető. Az előadások alapján Dévényi Dezső halálának ötéves évfordulójára készült el a mintegy 90 oldalas Dévényi Dezső Emlékkötet.
Major György akkori MMT elnök kezdeményezésére 2010. október 21-én a Magyar Meteorológiai Társaság emlékülésen idéztek fel a résztvevők Dévényi Dezső életének főbb mozzanatait.
2011 elején az egykori kortársakat, tanítványokat képviselő szakemberek, valamint a család közösen megalapította a Dévényi Dezső Numerikus Prognosztikai Emlékérmet. A Dévényi Dezső Numerikus Prognosztikai Emlékérmet olyan fiatal kutatónak ítélik oda, aki maradandó teljesítményt nyújtott azon meteorológiai szakterületek valamelyikén, amelyen Dévényi Dezső is tevékenykedett. A 2011. március 23-i Meteorológiai Világnapon a család képviselője átvehette a legmagasabb meteorológiai kitüntetést, a Schenzl Guido Emlékérmet. Ugyanezen alkalommal került átadásra első alkalommal a Dévényi Dezső Numerikus Prognosztikai Emlékérem.

Irodalom:
Dévényi D. és Gulyás O., 1988: Matematikai statisztikai módszerek a meteorológiában. Tankönykiadó, Budapest, 443 oldal
Dévényi D., 1991: A műholdas eredetű adatok alkalmazása a meteorológiai mezők objektív analízisáben. ELTE TTK kandidátusi értekezés.
Sáhó Á, 2009: In memoriam Dévényi Dezső. Légkör 54/4. 11-12.
Tasnádi P, 2014, Dévényi Dezső a tanár. In Dévényi Dezső Emlékkötet, 83-87.

 

Vissza