JEAN-FRANCOIS GELEYN
(1950-2015)

2015. január 8-án, néhány héttel 65. születésnapja előtt elhunyt Jean-Francois Geleyn, a Meteo France numerikus prognosztikával foglalkozó szakembere. Jean-Francois számos szállal kötődött az Országos Meteorológiai Szolgálathoz és a magyar meteorológiához. 1992 és 2011 között 12-szer járt Magyarországon, Tevékenysége elismeréseként 2000-ben az MMT tiszteleti tagja lett, a 2011-ben volt az utolsó budapesti előadása. Tagja volt az Időjárás folyóirat szerkesztő bizottságának is tagja. 2011-ben Jean-Francois életművét az Európai Meteorológiai Társaság Ezüst Emlékéremmel ismerte el. Hatása a magyar numerikus prognosztika fejlődésére felbecsülhetetlen, amelyet az alábbiakban néhány gondolatban szeretnénk alátámasztani.
Jean-Francois a mintegy 25 éve – 1990 novemberében – elindított ALADIN együttműködés kezdeményező és vezető ereje volt. Az ALADIN projekt mind a mai napig kulcsszerepet tölt be a magyar meteorológia fejlődésében azáltal, hogy lehetőséget adott az Országos Meteorológiai Szolgálatnak, hogy csatlakozhasson Európa vezető numerikus prognosztikai irányvonalához. Így hosszú ideje részt vesz egy modern numerikus előrejelző modell fejlesztésében, a mindennapos előrejelzői gyakorlatban operatív módon alkalmazza a modellt. Végül, de nem utolsósorban az ALADIN projekten pallérozott kollégai egyenrangú partnerei lehetnek bármely európai ország numerikus prognosztikai szakembereinek. A Meteo France és az ECMWF között több mint 25 éve életre hívott ARPEGE/IFS együttműködésről és ezen belül az ALADIN modell szerepéről a legfrissebb ECMWF Newsletterben olvasható áttekintés; ez volt Jean-Francois egyik legutolsó cikke.
Az ALADIN együttműködés ma már sokkal több, mint egy, a francia szolgálat által elindított Közép- és Kelet-Európát érintő támogató program: a projekt jelenleg 16 országot tömörít. Az elmúlt mintegy 10 évben eredményesen működik együtt az észak-európai és spanyol meteorológiai szolgálatok numerikus prognosztikai együttműködésével a HIRLAM projekttel. A HIRLAM projekt HARMONIE-ként hivatkozik az ALADIN modell-rendszerre és alkalmazza ugyanúgy kutatásra, fejlesztésre és operatív modellfuttatásra, mint az eredeti ALADIN országok. Jean-Francois agyában – 1993-ban – fogant meg az európai rövidtávú numerikus modellező konzorciumok közötti SRNWP együttműködés gondolata is, az együttműködésnek 2008-tól az Országos Meteorológiai Szolgálat a koordinátora.
Az ALADIN rövidtávú előrejelző modellt hazánk 1998 óta használja operatív módon, s azóta a modell számos érdemi fejlesztésen ment át. A legfontosabbak talán a háromdimenziós variációs adatasszimilációs séma bevezetése 2005-ben, a rövidtávú ensemble előrejelző rendszer alkalmazása 2008-tól, illetve az AROME nem-hidrosztatikus modell alkalmazása 2010-től kezdődően. Ma az ALADIN modell-rendszer képes a teljes ultra-rövidtávú és rövidtávú előrejelzési intervallum „determinisztikus” és valószínűségi alapú előrejelzésére. A szakembereink képzését tekintve az elmúlt 25 évben mintegy 20 kollégának volt lehetősége megismernie és belekóstolnia a Toulouse-ban Meteo France munkájába. Szintén az ALADIN projekt nyitotta meg azt a lehetőséget, hogy reális eséllyel pályázhassanak külföldi meteorológiai szolgálatoknál meghirdetett állásokra, beleértve az ECMWF által meghirdetett munkaköröket is.
A fentiek talán jól illusztrálják azt, hogy az ALADIN projekt vezetőjeként Jean-Francois-nak milyen szerepe és hatása volt az európai numerikus előrejelzés mai helyzetére. Ezeken túlmutatóan Jean-Francois-tól sok minden mást is tanulhattunk: − Jean-Francois szakmaszeretete és elhivatottsága legendás volt. Gyakorlatilag a nap 24 órájában az éppen őt foglalkoztató probléma megoldásán gondolkodott. Numerikus prognosztikai tudása kivételesen széleskörű volt, nemcsak a közvetlen szakterületére a fizikai parametrizációs eljárásokra koncentrált, de „otthon volt” a modell dinamikájának vagy akár az adatasszimilációs eljárások témakörében is. Közismert volt, hogy képes volt pillanatok alatt átlátni az adott problémát és más számára szinte követhetetlen sebességgel eljutni a megoldás részleteihez.
− Egy hatékonyan és jó szellemben működő csapat összekovácsolása nemcsak szakmai feladat, hanem a kollégákat segíteni, támogatni kell a munkán kívül is. Erre jó példa az a gondosság, ahogy Jean-Francois megtervezte 1991-ben az elso ALADIN-os „fecskék” érkezését (részletes útmutatókkal, sőt párizsi metrójeggyel, egy kis költőpénzzel stb.).
− Nem elsősorban a rang és a cím számít, hanem a szakmai teljesítmény. Nem sokan tudják, de Jean-Francois-nak nem volt tudományos fokozata, mégis megszámlálhatatlan cikket publikált a legmagasabban jegyzett folyóiratokban és nagyon sok PhD kutatást irányított nemcsak Franciaországban, hanem számos ALADIN tagországban is. A Ghenti Egyetem volt az, amelyik professzori cimet adott neki anélkül, hogy tételesen számon kérte volna tőle a szakmai fokozatokat.
Mindezek alapján nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy az európai numerikus prognosztika és az abban lévő együttműködések nem lennének ugyanazok Jean-Francois hatása nélkül. A magyar meteorológusok pedig abban a szerencsés helyzetben voltak, hogy nemcsak közvetve, hanem közvetlenül is ismerhették Jean-Francois-t és becsülhették szakmai és emberi nagyságát. Jean-Francois emlékét hálával és tisztelettel megőrizzük!

Horányi András, Ihász István, Radnóti Gábor

Budapest, 2015. január 20.

forrás:
Horányi A., Ihász I. és Radnóti G., Elhunyt az MMT tiszteleti tagja, Jean-Francois Geleyn, Légkör 60/1. 6.
https://meetings.copernicus.org/ems2011/special_events/silver_medal_lecture.html

Click to access ems2011_geleyn.pdf

 

Vissza