KOVÁCS LÁSZLÓ ZSOLT
(Nagyatád, 1969. augusztus 6.)

Szakmai tapasztalat:
2007-2023 Szolgálatfőnök-helyettes, Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 7-9. Kötelmek: a szolgálat vezeté-se, a katonameteorológiai szakterület tevékenységének szervezése, tervezé-se és fejlesztése, integrálása a NATO Meteorológiai Közösségébe, együtt-működés kialakítása meteorológiai szervezetekkel, Magyarország képvise-lete a NATO Meteorológiai Közösségének felsőszintű találkozóin.
2003-2007 Osztályvezető, Magyar Honvédség Meteorológiai Szolgálat, Információ-technikai és Koordinációs Osztály, Budapest. Kötelmek: az osztály vezeté-se, a katonameteorológia informatikai feltételeinek biztosítása, fenntartása és fejlesztése, integrálása a NATO Meteorológiai Közösségébe, együttmű-ködés kialakítása meteorológiai szervezetekkel, Magyarország képviselete a NATO Meteorológiai Közösségének munkacsoport szintű találkozóin.
2000-2003 Osztályvezető-helyettes, Magyar Honvédség Meteorológiai Szolgálat, In-formációtechnikai és Koordinációs Osztály, Budapest. Kötelmek: a kato-nameteorológia informatikai feltételeinek biztosítása, fenntartása és fej-lesztése, Magyarország képviselete a NATO Meteorológiai Közössége in-formatikai munkacsoportjának találkozóin.
1997-2000 Meteorológus főtiszt, Magyar Honvédség Meteorológiai Hivatal, Tudomá-nyos és Információtechnikai Osztály, Budapest. Kötelmek: hálózat és rend-szerfelügyelet és alkalmazásfejlesztés.
1994-1997 Előrejelző főtiszt, Katonai Meteorológiai Központ, Budapest. Kötelmek: időjárás-előrejelzések készítése a honvédség számára 24-órás váltásban.
1994 Belépés a Magyar Honvédség állományába.
1992-1994 kutató, Országos Meteorológiai Szolgálat, Műholdas Kutató Laboratórium, Budapest. Kötelmek: műhold-meteorológiai adatok felhasználási lehetősé-geinek kutatása a numerikus időjárás-előrejelzésben nagygépes számítás-technikai környezetben, a Szolgálat képviselete különböző nemzetközi tu-dományos találkozókon.

Szoftverfejlesztési tapasztalatok:
1997-2007 A Katonai Meteorológiai Információs Rendszer létrehozása és meteoroló-giai munkaállomások grafikus megjelenítő felületének fejlesztése.
1994-1997 Közreműködés meteorológiai megjelenítő rendszerek külső erőforrásokon alapuló fejlesztéseiben.

Végzettség:
Egyetem Kiváló minősítésű egyetemi oklevél, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 1992. Szakterület: Meteorológia.
Középiskola Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár, érettségi bizonyítvány megszerzé-se: 1987.

Tanulmányok:
2002 Meteorológiai továbbképzés, Weather Officer Course, Biloxi, Mississippi, USA.
1998 Fejlesztés Visual C++ környezetben – Budapesti Műszaki Egyetem Mér-nöktovábbképző Intézet.
1997 Windows NT 4.0 rendszergazda tanfolyam – Microsoft Minősített Techni-kai Oktatási Központ, Budapest.
Fejlesztés Microsoft Access környezetben – Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet.

Egyéb szakmai tevékenység:
2007-2022 Katonai Meteorológiai Speciális Kollégium vezetése az ELTE Meteoroló-giai Tanszékén
2007-2022 Részvétel az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák zsűrijének és meteorológus államvizsga bizottságok munkájában
2006-tól Magyar Meteorológiai Társaság Választmányának tagja
2014-tól Magyar Meteorológiai Társaság társelnöke

Nyelvtudás:
2004 Angol, NATO STANAG és állami nyelvvizsga, felsőfokú, C típusú (STANAG 3333).

Programozási ismeretek:
C++, Visual C++, Microsoft Access, Oracle, Home Assistant.

Szakmai elismerések:
1992 OTDK, meteorológiai szekció, 1. helyezés, a Soros Alapítvány különdíja
2002 Róna Zsigmond Alapítvány díja
2014 Pro Meteorologia emlékplakett

 

Vissza