KAKAS JÓZSEF
(Zalaegerszeg, 1909. július 31. – Budapest, 1994. október 4.)

Nyomdász család gyermeke, édesanyja Czwetkó Ágnes volt. Még középiskolás korában otthon, édesapja mellett elsajátította a nyomdászmesterséget, aminek későbbi életében közvetlen hasznát vette. Nagykanizsán érettségizett 1927. június 15-én. A család a fiút jogászi pályára szánta, ő viszont a tanári pályát választotta. Érettségi után Vácott a piarista noviciátusban jelentkezett, ahol teológia mellett földrajz-történelem szakot végzett. Egészségi állapota miatt elbocsátották a rendből, amelytől élete végéig nem tudott lélekben elszakadni. 1936. szeptembertől 1937. január 1-ig gróf Haller Ferenc és gróf Zichy Aladár családoknál házitanítóskodott. Ezután (1937. április 23.) az OMFI-ban helyezkedett el, ahol klimatológiával foglalkozott. Felesége Bieber Éva volt, házasságukból három fiúgyermek származott. Keze alól alapvető jelentőségű munkák kerültek ki, így az Éghajlati Atlasz és Adattár, az Európai Éghajlati Atlasz számos térképe és az egész mű kiadásra előkészítése, az ország tudományos alapú éghajlati körzetesítése, tanulmányok, dolgozatok sora. Később osztályvezetői és főosztály-vezetői beosztásokban is tevékenykedett. Az IDŐJÁRÁSnak 1953-tól 1968-ig volt szerkesztője, de még nyugdíjasként is évekig részt vett e munkában. Kandidátusi értekezésének címe: Magyarország éghajlati körzetei (1961). A MMT választmányának és Tudományos Tanácsának tagja volt, 1960-ban kapott Steiner Lajos-emlékérem kitüntetést, Szakirodalmi Nívódíjban részesült 1971-ben és 1978-ban. Az OMI Balaton-kutatásának egyik szervezője volt. Az MMT tiszteleti tagja lett 1978-ban.

Forrás:

 

 

Vissza