KULIN ISTVÁN
(Nagyszalonta, 1901. március 5. – Budapest, 1987. december 31.)

Nagyszalontán végezte középiskoláit, majd Debrecenbe ment, ahol a Gazdasági Akadémián szerzett mezőgazdász diplomát, kiváló eredménnyel. Keszthelyen, illetve Mosonmagyaróvárott az egyetem növénytermesztési tanszékén lett gyakornok, majd tanársegéd. A török kormány meghívására szakértőként tevékenykedett két évig Ankarában (részben Réthly Antallal egy időben), ahol növénytermesztési kísérleti telepet hozott létre. Ezt követően mezőgazdasági kiállításokat rendezett és 1929-ben a Mezőgazdasági Múzeum megbízásából a barcelónai mezőgazdasági kiállítás magyar rendezőjeként két aranyérmet és egy első díjat hozott haza Spanyolországból. Ezután, 1929-től nyugdíjba vonulásáig, 1961-ig az OMI munkatársa lett. Közel 20 évig mint az Ombrometriai Osztály vezetője, kiterjedt csapadékmérő állomáshálózatot szervezett. A két bécsi döntéssel visszacsatolt országrészekben 1938-tól meteorológiai állomástelepítést végzett igen nagy lelkesedéssel és szorgalommal. A világháború után ismét állomás szervezéssel kellett foglalkoznia, az elpusztult megfigyelő hálózatot teremtette újjá. 1951-ben vette át az Agrometeorológiai Osztály vezetését. Feladatává vált a földművelésügyi vezető szervek folyamatos szakmai tájékoztatása, amihez új típusú agroklimatológiai feldolgozásokat fejlesztett ki és továbbított. Komoly ütközései voltak az állami- és pártvezetéssel, amikor nem támogatta azok felelőtlen, dilettáns mezőgazdasági elképzeléseit, így például a hazai gyapot-, vagy citrom termelés bevezetését. A kényszerűen elindított gyapottermesztési kísérletek végül is őt igazolták, ahogyan korábban kifejtette, az ilyen hőigényes növények a magyar éghajlati körülmények között nem termelhetők. Jelentős szerepe volt a Martonvásárott, majd Kecskeméten tervezett agrometeorológiai obszervatóriumok létrehozásában, majd felépülésük után munkájuk megszervezésében. Az ELTE-n folyó meteorológus képzés során néhány évig agrometeorológiát adott elő. 1954-ben szerzett kandidátusi minősítést, 1960-ban lett a mezőgazdasági tudományok doktora. Az MMT Agrometeorológiai Szakosztály elnöki tisztét hosszabb ideig ő töltötte be. Az MMT 1956-ban Steiner Lajos emlékéremmel tüntette ki, majd 1978-ban lett a Társaság tiszteleti tagja. Szakirodalmi munkássága is széleskörű, hat szakkönyvet írt, számos tudományos és népszerűsítő cikk került ki keze alól. Kollégái Kulin Istvánt, mint embert is nagy tisztelettel vették körül, hiszen alapelve volt az emberi és szakmai tisztesség. Egyénisége mély tiszta humánumot, humort és egészséges öniróniát sugárzott. Nagyon szeretett anekdótázni, amikor általában saját életéből vette a példákat. Az OMI kevés hozzá hasonló segítőkész, állandó derűvel, emberséggel rendelkező kollégával dicsekedhet akár előtte, vagy őt követően.

Forrás:
Simon Antal: Magyarországi meteorológusok életrajzi lexikonja.
Kiadta az Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 2004.

Vissza