WAGNER RICHÁRD
(Kecskemét, 1905. március 21. – Szeged, 1972. április 1.)

Egyetemi tanulmányait Szegeden végezte 1924-1929 között, majd az 1929/30-as tanévben ösztöndíjjal Münchenben képezte magát tovább. Itt az egyetemen Geiger professzor mikroklimatológiai előadásait hallgatta, egyidejűleg a Bajor Meteorológiai Intézetben (Bayerische Landeswetterwarte) szinoptikai ismereteit mélyítette el. Hazatérve egyetemi doktori oklevelet szerzett és a Szegedi Egyetem Földrajzi Tanszékén tanársegédi állást kapott. Részese volt a Szegedi Alföldkutató Bizottság speciális agrometeorológiai állomáshálózat telepítésének (1932). Meteorológiából 1946-ban szerzett magántanári képesítést. 1952-ben nevezték ki egyetemi tanárnak, majd a következő évben alakult Éghajlattani Tanszék vezetője lett. Fő kutatási területe a mikroklimatológia volt, vizsgálati anyagát zömmel a Bükk-fensíkon szervezett mérőexpedíciói szolgáltatták. A hazai rizstermelés biztonsága tárgyában írott értekezése alapján 1967-ben a tudományok doktora fokozatot nyerte el. Kezdeményezésére került sor az MMT első vidéki vándorgyűlésére 1955-ben Szegeden, amely sorozatot a Társaság azóta is aktívan folytatja. A szegedi egyetem kiadásában megjelenő „Acta Climatologica” című periódikát nemzetközi színvonalú publikációs fórum szintjére emelte. Kiemelkedő jelentőségű oktató és kutatásszervező volt. Steiner Lajos emlékérmet kapott 1955-ben.

Forrás:
Simon Antal: Magyarországi meteorológusok életrajzi lexikonja.
Kiadta az Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 2004.

Vissza