KOPPÁNY GYÖRGY
(Bajmok, 1932. március 31. – Szeged, 2016. április 13.)

Koppány György az akkori Jugoszlávia területén, Bajmokon született, 1948-tól a Szabadkán megkezdett gimnáziumi tanulmányait Magyarországon folytatta.
1956-ban szerzett meteorológus oklevelet az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, s ez év szeptemberében az Országos Meteorológiai Intézet Távelőrejelző Osztályán helyezkedett el.
Érdeklődése kezdettől azok felé a nagytérségű, hemiszférikus légköri folyamatok felé fordult, amelyek hazánk időjárásában gyökeres és hosszantartó változásokat idéznek elő. Publikációi 1957-től az Időjárás folyóiratban, később külföldi szakfolyóiratokban és más kiadványokban is megjelentek.
1963-ban szerzett egyetemi doktori fokozatot „A légnyomás 24 órás erős változásai a Sziklás-hegység és Nyugat Szibéria közötti területen” című disszertációja megvédésével. 1966-67-ben egy éves ENSZ ösztöndíjat kapott. Ennek keretében 6-6 hónapot töltött a Szovjetunióban és az USA-ban, ahol a szovjet és az amerikai távprognosztikai módszereket tanulmányozta. 1970-ben megszerezte a földtudományok (meteorológia) kandidátusa fokozatot, dolgozatának címe: „A csapadék és a hőmérséklet középtávú előrejelzésének lehetőségei Magyarországon”. 1985-ben az MTA földrajzi tudományok (meteorológia) doktora fokozatot szerezte meg. Doktori disszertációjának címe: Az időjárás hosszabbtartamú előrejelezhetősége.
1971-től a Távelőrejelző Osztályt, 1979-től a Prognózis Módszertani Osztályt, majd 1980-tól a Szinoptikus Statisztikai Osztályt vezette.
1984-től docens, 1986. július 1-től egyetemi tanár, 1986. július 1-től a Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani Tanszékén tanszékvezető egyetemi tanári kinevezést kapott. 1998-ban vonult nyugállományba. 1998 végétől nyugdíjas tanárként végzett oktató munkát.
Aktív tagja volt a Tudományos Ismeretterjesztő Társaságnak, majd 1974-től több évig tagja volt az MTA Éghajlattani Albizottságának. 2002-ben miniszteri Schenzl Guidó Díjat kapott.
A Magyar Meteorológiai Társaság (MMT) titkára volt 1957-től 1966-ig, majd 1968-tól szerkesztői feladatot látott el a Társaságban. 1987-ben az MMT Steiner Lajos emlékéremmel tüntette ki, 2006-ban az MMT választmánya tiszteleti taggá választotta.

 

Vissza