MERSICH IVÁN
(Sopron, 1948. június 13.)

Az ELTE TTK-n 1973-ban szerzett matematika-fizika tanár és meteorológus diplomát. Diplomamunkájának címe: „Cirkumszoláris sugárzási mérsések”.
1973. szeptemberben az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) Levegő Környezet Kutató Főosztályon helyezkedett el, ahol 1982. január 1-től a Légszennyezés-meteorológiai Osztály vezetője lett. Ebben az időben szakirodalmi tevékenysége a légszennyeződés-meteorológia és a domborzat áramlás-módosító hatásának vizsgálatára, a levegőminőség mérésére koncentrálódott. Kandidátusi értekezésének címe: Termikus és mechanikus kényszerek mezoskálájú áramlásmódosító hatása (1983). 1985-ben második diplomát szerzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Ipari Karán, ezután az OMSZ Gazdasági Főosztály vezetője lett.
Az OMSZ elnöke volt 1991. február 15. és 2005. január 15. között. Vezetése alatt valósult meg a földfelszíni megfigyelések teljes körű automatizálása és a meteorológiai feldolgozó tevékenységek számítógépesítése, a meteorológiai radarhálózat korszerűsítése és automatizálása. Kezdeményezte új megfigyelési technikák bevezetését (SAFIR villámszámláló rendszer, windprofiler, SODAR, automatizált Doppler-radar hálózat), az ISO minőségirányító és minőségellenőrző rendszer teljes körű alkalmazását a meteorológiai tevékenységek során. Új műszerkalibráló és hitelesítő laboratóriumot hozott létre, benne a szél-mérők szélcsatornával történő ellenőrzését. Elnöksége alatt újult meg a Szolgálat 1896-ban alapított és 1945-ben megsemmisült múzeuma. Igen aktívan támogatta a Magyar Meteorológiai Társaság (MMT) működését, 1990-tól 1992-ig a főtitkára is volt.
1982-ben elnyerte az MMT Róna Zsigmond díját, 1994-ben az MMT Steiner Lajos Emlékérmet kapott. 2004-ben társzerzőkkel együtt az MMT Szakirodalmi Díj kitüntetésbenm részesült:
2004: Mersich Iván, Práger Tamás, Ambrózy Pál, Hunkár Márta és Dunkel Zoltán (szerkesztők): Magyarország éghajlati atlasza. Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 2003, 107 old.
2002-ben Gábor Dénes Díjas lett, idézet a méltatásból: „Mersich Iván Gábor Dénes Díjat kapott a nagyléptékű légszennyeződés monitoring rendszer korszerűsítésében, a városi lég-szennyeződés kialakulásának és nyomon követésének vizsgálatában, a hazai levegőtisztaság-védelem megalapozásában, a meteorológiai vonatkozású környezetvédelmi feladatok európai követelményeknek megfelelő színvonalú ellátásában, az OMSZ európai beintegrálásában kifejtett munkásságáért, a magyar szaktudás nemzetközi tekintélyének növelésében vállalt meghatározó szerepéért.
A nagymúltú szervezet az Ő irányítása mellett lett Közép-Európa egyik leggyorsabban fejlődő, stabil meteorológiai szolgálatává. Számos új eljárást vezetett be az időjárás előrejelzés és az éghajlati elemzések terén, melynek eredményeként átalakult, megújult és hitelessé vált a meteorológiai információ szolgáltatás rendszere. Meghatározó szerepet játszott a régió legújabb meteorológiai mérési és időjárás előrejelzési együttműködéseinek létrehozatalában és fenntartásában. Számos hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai adminisztratív szervezet tagja és tisztségviselője. Több, a meteorológiával kapcsolatos nemzetközi programban magyar képviselő és a magyar kutatások vezetője.”

 

Vissza