SZENTIMREY TAMÁS
(Budapest, 1954. szeptember 24.)

Az Országos Meteorológiai Szolgálatnál 1981-ben szakmai pályafutását Gulyás Ottó Módszertani Csoportjában kezdte, Gulyás Ottó 1988-as korai halálát követően tevékenysége döntően a statisztikus klimatológia szakterületéhez kapcsolódott.

Az OMSz-ban végzett sokrétű alkotó munkája mellett évtizedeken keresztül kulcsszerepet vállalt a valószínűségszámítás és matematikai statisztika egyetemi oktatásában, így meteorológus generációk szemléletét máig hatóan meghatározó módon formálta.

Megteremtette a statisztikus klimatológia eszköztárának széleskörű, körültekintő használatát az OMSZ-ban, és emellett saját fejlesztésű homogenizáló-adatellenőrző és interpolációs eljárást is alkotott. A MISH-MASH eljárásaival lehetővé vált, hogy jó minőségű, térben és időben is reprezentatív adatbázisok jöjjenek létre. Módszereit alkalmazzák Norvégiától Görögországon át Kínáig.

A homogenizálási szemináriumok és interpolációs konferenciák sorát nagy odaadással szervezi, ő állítja össze a tudományos programot, az absztrakt kötetet, de egyéb teendőket is szívesen vállal a rendezvények sikeréért. Ezekkel a rendezvényekkel nagyban öregbítette a magyar meteorológia nemzetközi hírnevét és szélesítette a kapcsolatrendszerét. Ő (harmadmagával) képviselte a WMO CCL Homogenizálási Munkacsoportjában a WMO RA VI régiót. Ennek a munkacsoportnak a feladata egy útmutató készítése, ami a meteorológiai szolgálatoknál zajló homogenizálás alapja lesz világszerte.

Több, nagy összegű uniós OMSZ projekt az ő eljárásain alapult, alapul, és az Éghajlati Osztály az egyéb pályázatokban is nagyban támaszkodott az általa javasolt módszertani megközelítésekre.

Ki kell emelni ezek közül a Kárpát-régió (CarpatClim) projektet, amiben nagy rálátással, áldozatos munkával fogta össze a kilenc résztvevő országban történt homogenizálást és interpolációt. Tréningeket tartott, majd email-ben orvosolt minden egyes problémát az adatformátum okozta fennakadásoktól kezdve a szoftverek hibaüzenetének értelmezéséig. A projekt térbeli kiterjesztésén is fáradhatatlanul dolgozott. Az ő eljárásaival készült gridingelt adatbázis képezi a NATéR (Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer) megfigyelési rétegét, ami szükséges az éghajlatváltozás hatásainak vizsgálatához. A Copernicus Európai Környezetmegfigyelő programban a felszíni méréseken alapuló éghajlati adatbázis adatellenőrzésében is részt vesz.

2013. augusztus 20-án Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adta át Szentimrey Tamásnak, az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológiai fejlesztőjének, negyed századon át a Szolgálatnál végzett egyedülálló matematikusi tevékenységéért, a meteorológiai folyamatok modellezésének terén elért kiemelkedő, nemzetközileg is elismert munkájáért.

Tudományos fokozata: egyetemi doktori

Kitüntetései:
Magyar Érdemkereszt, 2013
Schenzl Guido Díj, 2018
MMT Steiner Lajos Emlékérem, 2019

 

Vissza