SZAKÁLY JÓZSEF
(Budaörs, 1923. október 19. – Budapest, 1991. március 27.)

Az elemi iskola négy osztályát szülőfalujában, a középiskola alsó négy osztályát a Toldy Ferenc reáliskolában és a Váli-utcai polgáriban végezte. 1938-ban a budapesti Mezőgazdasági Középiskolába iratkozott be és ott 1942-ben érettségizett. Ezután a Műegyetem Mezőgazdasági Karára jelentkezett, ahol tanulmányait kényszerűen félbeszakította az 1944. év végén kapott katonai behívás. Karácsony után egységével Németországba vitték, 1945 tavaszán amerikai hadifogságba került. Onnan csak 1946 tavaszán tudott, mint szökevény, hazajutni. Egyetemi tanulmányait hazaérkezése után folytatta és 1948-ban felfüggeszteni kényszerült, tekintve, hogy kiskereskedő édesapja (id. Szakály József, édesanyja Scheiblinger Róza háztartásbeli) megbetegedett és reá hárult a család eltartása. 1951-ben nyert felvételt az OMI-ban, ahol nyolc hónapos tanfolyam elvégzése után az Agrometeorológiai Osztályba helyezték. 1952-ben megnősült (felesége Rajcsányi Katalin), e házasságából egy fiúgyermek származott (József, 1959. február 22.). 1954-ben engedélyt kapott egyetemi tanulmányai befejezésére, december 8-án kapta kézhez mezőgazdászi oklevelét. 1958. január 1-én az akkor alakult Biometeorológiai Osztályra helyezték át kutatói beosztásban, ahol üvegházi mikroklíma vizsgálatokkal, a lucerna kártevők elleni védekezéssel kapcsolatos biometeorológiai problémákkal foglalkozott. A nyári időszakban részt vett az OMI Balaton-kutatási biometeorológiai méréseiben. 1962 végén az Agrártudományi Egyetemen benyújtotta „Nyolc őszi búza fajta fenológiai jelenségei és az időjárás” című doktori disszertációját, amit a következő év februárjában sikeresen védett meg. Ezután részt vett a kultúr- és vadnövény fenológiai állomáshálózat felújításában és fejlesztésében, valamint a megfigyelések értékelésében. E témakörben több alkalommal volt módja külföldi tanulmányutakon ismereteit elmélyíteni a fenológia témakörében. Felesége 1967. őszén elhunyt, 1970-ben újra nősült, felesége a Kertészeti Egyetemen volt előadó, szintén egy fiúgyermek (Szántó György, 1955. július 14.) édesanyja. 1968. január 1-től osztályvezetői besorolásban az OMI titkárságvezetője volt, majd 1974. április 1-től az OMSZ Szakigazgatási Főosztályának lett a vezetője 1983-ban történt nyugállományba vonulásáig. Szakály József 1951-ben lett a MMT tagja. 1960-1980 között a Társaság főtitkára volt. 1970-ben METESZ Nagydíjban részesült, de több állami kitüntetést is kapott. Az MMT 1974-ben Steiner Lajos emlékéremmel tüntette ki. 1983-tól az MMT tiszteleti tagja. Számos tudományos publikációja az OMSZ különböző kiadványaiban, periodikáiban látott napvilágot.

Forrás:
Simon Antal: Magyarországi meteorológusok életrajzi lexikonja.
Kiadta az Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 2004.

Vissza